İş deneyim belgesi hk

Özet

Merhaba Öncelikle 15 yıl yurt içi yurt dışı projelerde ş.şefi proje müdürü olarak çalıştım ve 4 ay önce Tr de ltd şirketi kurdum ve kamu ihalelerine girmek zorunlulugu dogdu fakat iş bitirme belgesi olmadıgından hizmet alımı ihalelerine giremiyorum.Diploma Olarak Trde 2 yıllık mezunum ama Yurt dışından denkligim olmadıgı için mühendisligimde geçersiz Tr de. Trde noter […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba Öncelikle 15 yıl yurt içi yurt dışı projelerde ş.şefi proje müdürü olarak çalıştım ve 4 ay önce Tr de ltd şirketi kurdum ve kamu ihalelerine girmek zorunlulugu dogdu fakat iş bitirme belgesi olmadıgından hizmet alımı ihalelerine giremiyorum.Diploma Olarak Trde 2 yıllık mezunum ama Yurt dışından denkligim olmadıgı için mühendisligimde geçersiz Tr de. Trde noter onaylı ş.şefligi yaptım ama maaşlı çalıştıgımdan dolayı iş bitirmeye çeviremem diye düşünüyorum.Tr de 3-4 projede gecici kabul ve kesin kabullerini yapıp altına imza attıgım projeler var. Ve şu an kamu işini yapan şirketin gayri resmi alt taşeronuyum ama bunu da sanırım yazılı sözleşme olmadıgından iş bitirmeye çeviremeyecegim yada mümkün mü ? Kısacası ltd şirketimde kullanacagım iş bitirmeyi nasıl temin edecegim. Şimdiden tşk ederim.

Üst Konuları: Üstada Sor

Benzer İçerikler: , , , , ,

Cevabımız

Yapım işlerinde mühendislik veya mimarlık bölümlerinin dışında diplomanıın veya mezuniyet belgesinin iş deneyimi olarak kullanılmasına imkan bulunmamaktadır.

Alt yüklenici/taşeron olarak iş deneyimi alabilmeniz için ise ihale dokümanında alt yükleniciye izin verilmiş olması ve sözleşme bulunması gerekir yoksa alt yüklenici iş deneyim belgesi alamazsınız.

Ancak kat karşılığı inşaati işi yapmış iseniz kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin % 60’ı esas alınır.

İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

Gerçek kişilere veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında il özel idaresi tarafından, ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenir. Belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından, il özel idaresince düzenlenenler ise, vali veya yetkilendirdiği kişi tarafından onaylanır

Diğer bir usul ise iş deneyim sahibi olan bir firmaya ortak olabilirsiniz.

Şartları tutuyor ise yurtdışındaki iş deneyim belgesi de Türkiyede geçerli olur.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap