iş deneyim belgesi

Özet

Hocam Kamu ihale genel tebliğinde yapılan 25.01.2017 tarihli değişiklikte 8.1.1 maddesinde ” ….Ekap üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda ,bu belgeler için belgelerin sunuş şekline ilişkin şartlar aranmaz” denilmektedir. bu maddeye göre; 1- ihale dosyasında iş deneyim belgesi olarak ekaptan […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam Kamu ihale genel tebliğinde yapılan 25.01.2017 tarihli değişiklikte 8.1.1 maddesinde ” ….Ekap üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda ,bu belgeler için belgelerin sunuş şekline ilişkin şartlar aranmaz” denilmektedir. bu maddeye göre; 1- ihale dosyasında iş deneyim belgesi olarak ekaptan çıktı alınmış belge sunulmuş ise ve belgenin doğruluğu ekaptan kontrol edilebildiğine göre belge kabul edilecek midir yoksa değerlendirme dışı mı bırakılacaktır. 2 ticaret sicil gazetesi fotokopi olarak sunulmuş ve idare yetkilisince aslı gibidir yapılmamış fakat www. ticaretsicil.gov.tr den teyidi yapılabiliyorsa belge gecerli midir. cevabını için şimdiden teşekkür ederim…iyi çalışmalar

Cevabımız

İnternetten Temin Edilen ve Teyidi Yapılan Belgeler İçin Belgelerin Sunuluş Şekillerine İlişkin Kriterler Aranmayacaktır.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmayacaktır.

Burada aşağıdaki gösterildiği üzere üç şart öngörülmüştür;

  • Sunulan belgelerin ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin olması,
  • EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi,
  • Teyidinin yapılabilmesi.

Burada hizmet alımı ihaleleri açısından EKAP üzerinden alınan ve teyidi yapılabilen belgelerde, İhaleye katılabilmek için gereken belgeler arasında sayılan yeterlik kriterleri arasında sunulması istenen teyidi yapılabilen ticaret sicil gazetelerinin internet çıktısı olarak sunulabileceği değerlendirilmektedir.

Bunun yanında İhaleye katılımda ve yeterlik kriteri olarak sunulan belgelerden EKAP üzerinden teyidi yapılabilen iş deneyimi gibi belgelerin de  internet çıktısı olarak sunulabileceği değerlendirilmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap