Kamu kurumları ikinci el taşıt satın alabilirler mi?

Yayın Tarih: 29.12.2015 12:12
Özet

Kamu kurumları ikinci el taşıt satın alabilirler mi?


Kamu kurumları ikinci el taşıt satın alabilirler mi?


Cevabımız

237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinde “Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne Şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı yılı bütçe kanunlarına bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilir.

Bütçe Kanunun "Mali kontrole ilişkin hükümler" başlıklı 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında "Bu Kanuna bağlı (T) işaretli cetvelde yer alan taşıtlar, ancak çok acil ve zorunlu hâllere münhasır olmak kaydıyla ilgili bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda sayılanlar dışında kalan kurum ve kuruluşlar tarafından bu Kanun gereğince taşıt edinilebilmesi, edinilecek taşıtın cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı gösterilmek suretiyle önceden alınmış Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır.

İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.

Mevzuatta kullanılmış taşıt alımını engelleyen herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki açık  ihale usulü kullanılarak veya doğrudan temin yöntemlerinden birisi kullanılarak sıfır veya kullanılmış araç satın alınabilir. Alınacak taşıt/taşıtların Bütçe Kanununda belirtilen şartların ve sınırlamaların (T Cetveli) dikkate alınması, yaklaşık maliyetinin aracın teknik özelliklerinin ayrıntılı şekilde belirlenerek piyasa şartlarına göre yapılması ve ihale dokümanında teknik özelliklerinin belirtilmesi önem arz etmektedir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap