ihale-soru-cevap-logo.png

" taşıt " ile Etiketlenmiş İçerikler


Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller_ (Değişiklikler işlenmiş)_PDF Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller_ (Değişiklikler işlenmiş)_WORD BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10193 Ekli “Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 9/3/2006 tarihli ve 3474 sayılı yazısı üzerine, 237 sayılı Taşıt Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar […] << Devamını Oku>> [453]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’de yer alan düzenlemelerden, inceleme konusu ihalenin esas olarak araç kiralama konulu olmadığı, Büyükşehir Belediyesine Ait Peyzaj Alanlarının Bakımı ihalesi olduğu, kamyon, binek aracı, çift kabin pick –up, otobüs araçlarının ihale konusu peyzaj alanlarının bakımı ile ilgili ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca, söz konusu araçlara ilişkin maliyetin toplam yaklaşık maliyet içerisinde önemli bir maliyet bileşeni olmadığı görülmüştür. Bu itibarla, Bakanla << Devamını Oku>> [981]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in hizmet alımı yoluyla taşıt edinmesinde uygulanacağı, doğrudan taşıt kiralama kapsamında yer almayan, diğer hizmet alımları bünyesinde işin yürütülmesi için gerekli olan ve taşıt kiralanmasına ilişkin bedelin toplam ihale bedeli içeresinde önemli paya sahip olmadığı ihaleler kapsamında edinilecek taşıtların ise söz konusu düzenleme kapsamında yer almadığı anlaşılmıştır. << Devamını Oku>> [1586]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in hizmet alımı yoluyla taşıt edinmesinde uygulanacağı, doğrudan taşıt kiralama kapsamında yer almayan ve diğer hizmet alımları bünyesinde işin yürütülmesi için gerekli olan ve taşıt kiralanmasına ilişkin bedelin toplam ihale bedeli içeresinde önemli paya sahip olmadığı ihaleler kapsamında edinilecek taşıtların ise söz konusu düzenleme kapsamında yer almadığı anlaşılmı << Devamını Oku>> [823]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

iyi çalışmalar 696 sayılı khk kapsamında kurulan personel hizmetleri limited şirketi olarak şirket karından taşıt alabilirmiyiz. bu konuda nasıl bir yol izlemeliyiz << Devamını Oku>> [343]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediyelerin ASKİ, İSKİ, İETT gibi belediyelerin bağlı kuruluşları hizmet alımı suretiyle kiralayacakları araçlar için Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas Ve Usullerde belirtilen kasko sigortası değerinin %2^sine ilişkin sınıra tabi midir? << Devamını Oku>> [622]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediye şirketleri hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesine ilişkin esas ve usullere tabi midir? << Devamını Oku>> [731]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ustadım mrb..İdare olarak açık ihale usulü ile bir adet otobüs (t cetvelinde belirlenen) alımı yapmayı düşünüyoruz. Yaklaşık maliyet hazırlama konusunda " idare yaklaşık maliyetin hesaplamasında alım konusu malın niteliğini,miktarını,teslim süresini,nakliyesini,sigortasını ve diğer özel şartlarını belirterek KDV hariç fiyat bildirilmesini ister" Bahse konu alım araç olunca yaklaşık maliyet ÖTV dahil KDV Hariç şeklinde << Devamını Oku>> [1104]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam. belediyelere taşıt alımı. bütçe kanununda yer alan t cetveli…bu cetvelin belediyeleri kapsayıp kapsamadığı konusunda bilgi vermeniz ricasıyla… << Devamını Oku>> [1789]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, … Belediyesinde destek hizmetleri müdürlüğünde ihale yetkilisiyim. Belediyemizin taşıta ihtiyacı var ama sıfır alacak kadar da paramız yok ikinci el (kullanılmış) araç satın alabilir miyiz? << Devamını Oku>> [2192]