ihale-soru-cevap-logo.png

" taşıt " ile Etiketlenmiş İçerikler


Bu hükümlere göre, motorlu taşıtlar vergisi mükellefleri trafik sicili ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişiler olup; belediyeler adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden istisnadır. Buna göre, ………………………….. adına kayıt ve tescilli bahse konu … adet taşıtın motorlu taşıtlar vergisi mükellefi anılan şirket olup, söz konusu taşıtların Belediyeniz adını kayıt ve << Devamını Oku>> [377]


Şikayete konu ihalenin “Taşıt ve İş Makinası Kiralama” işi olduğu, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nde kısmi kabulü yapılamayacak işlerin; yemek, temizlik, güvenlik ve personel taşıma gibi süreklilik arz eden hizmet işleri olduğunun anlaşıldığı, şikayete konu ihalede kullanılacak olan araçların ihaleye konusu işin süresi boyunca süreklilik arz edecek şekilde kullanılacağı anlaşılmış olup Sözleşme Tasarısı’nın 20.1’inci maddesinin Hizmet İşleri […] << Devamını Oku>> [213]kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in hizmet alımı yoluyla taşıt edinmesinde uygulanacağı, doğrudan taşıt kiralama kapsamında yer almayan ve diğer hizmet alımları bünyesinde işin yürütülmesi için gerekli olan ve taşıt kiralanmasına ilişkin bedelin toplam ihale bedeli içeresinde önemli paya sahip olmadığı ihaleler kapsamında edinilecek taşıtların ise söz konusu düzenleme kapsamında yer almadığı anlaşılmı << Devamını Oku>> [1045]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in hizmet alımı yoluyla taşıt edinmesinde uygulanacağı, doğrudan taşıt kiralama kapsamında yer almayan, diğer hizmet alımları bünyesinde işin yürütülmesi için gerekli olan ve taşıt kiralanmasına ilişkin bedelin toplam ihale bedeli içeresinde önemli paya sahip olmadığı ihaleler kapsamında edinilecek taşıtların ise söz konusu düzenleme kapsamında yer almadığı anlaşılmıştır. << Devamını Oku>> [1947]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’de yer alan düzenlemelerden, inceleme konusu ihalenin esas olarak araç kiralama konulu olmadığı, Büyükşehir Belediyesine Ait Peyzaj Alanlarının Bakımı ihalesi olduğu, kamyon, binek aracı, çift kabin pick –up, otobüs araçlarının ihale konusu peyzaj alanlarının bakımı ile ilgili ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca, söz konusu araçlara ilişkin maliyetin toplam yaklaşık maliyet içerisinde önemli bir maliyet bileşeni olmadığı görülmüştür. Bu itibarla, Bakanla << Devamını Oku>> [1184]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

iyi çalışmalar 696 sayılı khk kapsamında kurulan personel hizmetleri limited şirketi olarak şirket karından taşıt alabilirmiyiz. bu konuda nasıl bir yol izlemeliyiz << Devamını Oku>> [553]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediyelerin ASKİ, İSKİ, İETT gibi belediyelerin bağlı kuruluşları hizmet alımı suretiyle kiralayacakları araçlar için Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas Ve Usullerde belirtilen kasko sigortası değerinin %2^sine ilişkin sınıra tabi midir? << Devamını Oku>> [861]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediye şirketleri hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesine ilişkin esas ve usullere tabi midir? << Devamını Oku>> [1062]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ustadım mrb..İdare olarak açık ihale usulü ile bir adet otobüs (t cetvelinde belirlenen) alımı yapmayı düşünüyoruz. Yaklaşık maliyet hazırlama konusunda " idare yaklaşık maliyetin hesaplamasında alım konusu malın niteliğini,miktarını,teslim süresini,nakliyesini,sigortasını ve diğer özel şartlarını belirterek KDV hariç fiyat bildirilmesini ister" Bahse konu alım araç olunca yaklaşık maliyet ÖTV dahil KDV Hariç şeklinde << Devamını Oku>> [1343]