Kamu kurumu olarak mal alımı yaparken sözleşmede belirtmek üzere malın taşıma işini kurum aracıyla gerçekleştirebilir miyiz?

Yayın Tarih: 13.03.2017 10:03
Özet

Merhabalar.  Kamu kurumu olarak mal alımı yaparken sözleşmede belirtmek üzere malın taşıma işini kurum aracıyla gerçekleştirebilir miyiz?Örneğin kırtasiye malzemesi alıp, kurum aracını görevlendirmek suretiyle taşıma işini üstlenebilir miyiz?


Merhabalar.  Kamu kurumu olarak mal alımı yaparken sözleşmede belirtmek üzere malın taşıma işini kurum aracıyla gerçekleştirebilir miyiz?Örneğin kırtasiye malzemesi alıp, kurum aracını görevlendirmek suretiyle taşıma işini üstlenebilir miyiz?


Üst Konuları: Mal Alımı İhaleleri

Cevabımız

 

EK:7 MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi]

……………………..

“10.3. Teslim programı ve teslim tarihi

10.3.1 Alım konusu malın veya malların teslim şartları ile teslim tarihleri belirtilecektir. İdare, alım konusu malın veya malların tamamının bir defada teslimine veya kısmi teslimine uygun olarak bu maddede gerekli düzenlemeye ve açıklamaya yer verecektir. Bu maddede yapılan düzenleme, şartnamelerde yapılan düzenleme ile uyumlu olacaktır

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1.Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.” Sözleşmenin 10.3 ile 10.4 maddelerinde, dediğiniz gibi düzenlenebilir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap