ihale-soru-cevap-logo.png

" Mal " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar Bir mal alımı ihalesi gerçekleştirdik. Yeterlik Bilgiler için İmalatçıya ait Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi istedik. Sunulan Kapasite raporu ve sanayi sicil belgesinde alacağımız mala ilişkin bilgi yer almamaktadır. Belge yetersizliğinden dolayı elememiz mi gerekir. Yoksa ihaleye devam mı etmemiz gerekir. Saygılar. << Devamını Oku>> [92]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibince özel sektöre gerçekleştirdikleri işlere ilişkin faturaların değerlendirmede dikkate alınması gerektiği iddia edilmekte ise de, ilgili mevzuat ve doküman düzenlemelerine göre yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmeyen bilgiler üzerinden değerlendirme yapılmasına imkân bulunmadığı ve yeterlik değerlendirmesinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyimine ilişkin bilgiler dikkate alınarak değerlendirme yapılabileceği, başvuru sahibince bu kısımda “Sözleşme tarihi 2 << Devamını Oku>> [142]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’nin 7.5’inci maddesinde her ne kadar mal alımlarıyla ilgili iş deneyim belgesi istenilmiş olsa da, yapım işi kapsamında düzenlenen bir iş deneyim belgesinin hiçbir şekilde başvuru konusu ihalede kullanılamayacağı şeklinde yapılacak değerlendirmenin, benzer iş mefhumuyla hedeflenen ihale konusu işlerin bu konuda deneyim sahibi kişilere gördürülmesi amacına hizmet edemeyeceği açıktır. Aksi halde, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstere << Devamını Oku>> [116]


7 Mart 2023 tarihli ve 32125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Mart 2023 tarihli ve 6902 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda değişiklik yapılmıştır. << Devamını Oku>> [177]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Şikayete konu ihalenin e-teklif alınarak 14.10.2022 tarihinde ihalesinin yapıldığı, başvuru sahibi tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla yeterlik bilgileri tablosunda sözleşme ve faturalar toplam tutarının “Sözleşme tarihi 24.03.2022, Sözleşme Tutarı ve Toplam Fatura Tutarı 1.900.000,00 TRY (Türk Lirası), 2.280.000,00 TRY (Türk Lirası)” şeklinde beyan edildiği, idarece 14.10.2022 tarihli EKAP üzerinden gönderilen yazı ile beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasının istenildiği, << Devamını Oku>> [162]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemeleri çerçevesinde yerli malı teklif eden isteklilere ihalenin tamamında (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacağı, yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif edilen mala/mallara ilişkin yerli malı belgelerinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin zorunlu olduğu, yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajının Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi esas alınarak he << Devamını Oku>> [132]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İyi günler. Doğrudan temin ile resmi kuruma alınan mallar muayene komisyonu tarafından onaylanmış ve giriş belgesi kesilmiş olmasına rağmen harcama yetkilisi tarafından ihalede fesat şüphesi ile ihale iptal edilmiş ödeme yapılmamıştır. Ancak alınan malların bazıları giriş belgesi kesildiği ve aciliyet için kullanılmış/sarf edilmiştir. Hocam sorum bu durumda teklif içinden sadece sarf edilen mallar için fatura […] << Devamını Oku>> [185]


Esaslarda güncel endeksin ait olduğu uygulama ayı, malın teslim edilmesi gereken tarih veya bu tarihin içinde bulunduğu ay şeklinde tanımlanmış olmakla beraber, erken teslim hallerine ilişkin ayrıca bir hükme yer verilmediği, dolayısıyla hüküm bulunmayan bu hususta Fiyat Farkına İlişkin Esasların uygulanması gerektiği, bu nedenle erken teslim hallerindeki artırımlı fiyat farkı hesabında güncel endeksin malın idareye fiilen teslim edildiği tarih esas alınarak belirlenmesi gerektiği, << Devamını Oku>> [119]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İyi günler Üstadım; 2021 Yılında Gerçekleşmiş, İhale tarihi: 08.07.2021 Mal teslim tarihi: 15.02.2022 Fatura tanzim tarihi: 15.03.2022 Bu bilgiler doğrultusunda; Ocak-Şubat 2022 hatta Mart 2022 ayları için fiyat farkı almamız gerekmiyor mu acaba? Mayıs 2022 ayında yayınlanan kanun 01 Nisan 2022 öncesi ihalesi yapılmış, 15 Nisan 2022 tarihi sonrası devam eden sözleşmeler… demekle birlikte, bizim […] << Devamını Oku>> [196]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bulunduğum kurumda yılda 1 kez ihaleye çıkarak yıllık tüketime denk mal alımı yapıyoruz. Stok seviyemizi ve maliyetlerini düşürmek adına yıl içerisinde 2 defa ihaleye çıkabilir miyim. Enflasyon sebebi ile ilk ihaleden sonra oluşabilecek fiyat artışı sayıştay tarafından nasıl değerlendirilir. << Devamını Oku>> [139]