Mal alımında kesin teminat iadesi ne zaman yapılır?

Yayın Tarih: 08.04.2016 04:04
Özet

Bilgisayar ve Bilgisayar Sarf malzemeleri alımı ile ilgili Sözleşme de Kesin teminat 12 ay olarak belirtmişiz. sözleşme süresi içinde teslim edilmiştir. Biz bu durumda kesin teminatı 12 ay bekletip vermemiz gerekir yoksa mal teslim edildi diye teminatı vermemiz gerekir. İyi çalışmalar


Bilgisayar ve Bilgisayar Sarf malzemeleri alımı ile ilgili Sözleşme de Kesin teminat 12 ay olarak belirtmişiz. sözleşme süresi içinde teslim edilmiştir. Biz bu durumda kesin teminatı 12 ay bekletip vermemiz gerekir yoksa mal teslim edildi diye teminatı vermemiz gerekir. İyi çalışmalar


Üst Konuları: Kesin Teminat

Benzer İçerikler: , , , , , , ,

Benzer Yazılar

Cevabımız

Kesin teminat mektuplarının süresi, ihale konusu malın kesin kabul tarihi ve garanti süresi öngörülen alımlarda ise garanti süresi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra (Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirilmesi üzerine) sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

Bu kapsamda bilgisayar ve sarf malzemeleri garantisi olan malzemelerdir. Bunların garanti süreleri göz önünde bulundurularak SGK’dan sosyal güvenlik borcu bulunmadığına ilişkin yazının getirilmesinden sonra yarısı iade edilir, garanti süresi sonunda da kalan diğer yarısı iade edilir. Kesin teminat mektubu şeklinde verilmiş ise istekli tarafından verilen önceki teminat mektubunun yarısı tutardaki teminat mektubuyla veya teminat olarak verilecek diğer değerlerler ile değiştirilebilir. (ihale işlem dosyasında önceki kesin teminat mektubunun fotokopisi/örneği bulundurulması gerekir.)

Kolaylıklar diliyorum.

Not: Garanti Belgesi Yönetmeliğine göre söz konusu malzemelerin asgari garanti süresi 2 yıl olup kesin teminat süresinin eksik olarak belirlendiği ve alındığı değerlendirilmektedir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap