Maliye Bakanlığından uygun görüş alınmayacak durumlar hangileridir?

Özet

Maliye Bakanlığından uygun görüş alınmayacak durumlar hangileridir?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Maliye Bakanlığından uygun görüş alınmayacak durumlar hangileridir?

Cevabımız

♦ Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarından niteliği gereği sözleşme süresi altı ayı aşmayan işler için uygun görüş şartı aranmaz.

♦ Danışmanlık hizmet alımları için izin alınmaz.

♦ Bakanlar Kurulu Kararınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılabilecek hizmet türleri belirlenerek yayımlanacağı tarihe kadar, Maliye Bakanlığından uygun görüş alması gereken Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerinin (III Sayılı Cetveldeki düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç) önceki yılda ya da mevcut sözleşmeler kapsamında çalıştırılan personel sayısı ile kendilerine münferiden Maliye Bakanlığınca uygun görüş verilmiş ilave personel sayısını aşmamak kaydıyla ayrıca bir uygun görüş alınmayacaktır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap