E-ihale yapım işinde yeterlilik bilgileri tablosunda iş deneyim belgesi sunmayan ancak teklif mektubu ve geçici teminatı uygun olan isteklinin teklifi sınır değer hesabına dahil edilir mi?

Yayın Tarih: 06.04.2023 02:04

Merhaba, e-ihale yapım işinde yeterlilik bilgileri tablosunda iş deneyim belgesi sunmayan ancak teklif mektubu ve geçici teminatı uygun olan isteklinin teklifi sınır değer hesabına dahil edilir mi?
Konu ile ilgili Emsal karar var mı?
İyi çalışmalar .


Benzer Yazılar

Cevabımız

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45.1 maddesi uyarınca, Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacak ve geçerli teklifler tespit edildikten sonra sınır değer hesaplanacaktır. Bu kapsamda ihalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin sınır değer hesabına dâhil edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap