Pazarlık usulünde isteklinin EKAP kaydı olup olmadığı araştırılmalı mıdır?

Yayın Tarih: 17.11.2016 03:11
Özet

4734 sayılı kamu ihale kanunu 21-f maddesi gereği pazarlık usulü ile yapılacak olan ihalede 3 ve daha fazla firmaya davet gönderirken, bu firmaların EKAP^a kaydı olup olmadığı araştırlmalı mı? Bir teklif gelirse ihale bağlanabilir mi?


4734 sayılı kamu ihale kanunu 21-f maddesi gereği pazarlık usulü ile yapılacak olan ihalede 3 ve daha fazla firmaya davet gönderirken, bu firmaların EKAP^a kaydı olup olmadığı araştırlmalı mı? Bir teklif gelirse ihale bağlanabilir mi?


Üst Konuları: EKAP

Benzer Yazılar

Cevabımız

Bilindiği gibi ihale uygulama yönetmeliklerinde 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe giren mal alım ihaleleri yönetmeliğinin 23, hizmet alımı ihalelerinin 25 ve yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 26'ncı maddeleri ile elektronik ihale uygulama yönetmeliğinde değişikliğe gidilmiş ve EKAP'a kayıt zorunlu hale gelmiştir.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği'nin “İhalelerde uyulması zorunlu hususlar” başlıklı 4'üncü maddesinde “(3) İdareler ve ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP'a kayıt olmak zorundadır. EKAP'a kayıt sonrasında kendilerine verilen kullanıcı adı ve kendi oluşturdukları şifrenin muhafaza edilmesi, yetkisiz kişilere kullandırılmaması ve kullanıcıların tanımlanması işlemlerinden idareler ve EKAP'a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler sorumludur.” hükmüne,

Aynı Yönetmeliğin “Geçiş hükümleri” başlıklı 9'uncu bölümünde ise “Geçici Madde 3– (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki Yönetmelik hükümlerinden anlaşılacağı üzere ihaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin ve ortak girişimlerde tüzel kişi ve gerçek kişi ortakların tamamının EKAP'a kayıtlı olmasının zorunlu hale getirildiği söz konusu değişiklikler ile birlikte EKAP'a kayıtlı olmayan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin 01.01.2015 tarihi itibariyle ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanını satın alamayacağı ve dolayısıyla ihalelere katılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Nihayetinde pazarlık usulünde ihale dokümanı satın alamayan kişi ihaleye katılamaz, ihaleye katılamayan istekli ile sözleşme zaten imzalanamaz.

İsteklinin EKAP'a kayıtlı olup olmadığını İhale Öncesi İşlemler menüsünün altında EKAP'a Kayıtlı Gerçek/Tüzel Kişi Sorgulama kısmından yapılabilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap