Şirket Ortağının terör örgütünden dolayı tutukluluğu halinde sözleşme feshedilir mi?

Yayın Tarih: 11.01.2017 01:01
Özet

Kurumumuzca yapılan bir ihalemizi sözleşmeye bağladık.Sözleşmeden sonra Şirket ortaklarından 2.başkan olan şahıs pdy terör örgütünden dolayı tutuklanmış.Bu ihale sözleşmesini feshetmemiz gerekiyor mu? feshettiğimiz taktirde teminatının da gelir kaydedilmesi gerekiyor mu? ödediği sözleşme ve karar vergileri iade olur mu? yada sözleşmeyi feshetmeden işe devam edilebilir mi? 22 Kasım 2016 tarih 29896 sayılı khk de ^^…..belediye menfaatinin […]


Kurumumuzca yapılan bir ihalemizi sözleşmeye bağladık.Sözleşmeden sonra Şirket ortaklarından 2.başkan olan şahıs pdy terör örgütünden dolayı tutuklanmış.Bu ihale sözleşmesini feshetmemiz gerekiyor mu? feshettiğimiz taktirde teminatının da gelir kaydedilmesi gerekiyor mu? ödediği sözleşme ve karar vergileri iade olur mu? yada sözleşmeyi feshetmeden işe devam edilebilir mi? 22 Kasım 2016 tarih 29896 sayılı khk de ^^…..belediye menfaatinin önemli ölçüde ihlal edildiğinin belirlenmesi halinde sözleşme feshedilir denmekte.


Üst Konuları: Sözleşmenin Feshi

Cevabımız

5393 sayılı Belediye Kanununun 45’inci maddesine göre; “belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir.” Hükmü 15/8/2016 tarih ve 674 sayılı KHK’nın 38 md. İle eklenmiştir.

677 sayılı KHK’nın 8’inci maddesinde ise “(1) 3/7/2005 tarihli ve5393 sayılı Belediye Kanununun 45 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bu belediyelere ait ortaklıklarda, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre imzalanan her türlü mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin sözleşmelerdeki yüklenicilerin, terör örgütlerine iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğunun Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilmesi ya da imzalanan bu sözleşmeler nedeniyle belediye menfaatinin önemli ölçüde ihlal edildiğinin belirlenmesi halinde bu sözleşmeler belediye başkanı veya belediye başkan vekili tarafından tek taraflı olarak resen feshedilir.

(2) Bu maddede belirtilen hallerde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir. İhaleyle ilgili olarak yüklenicilere herhangi bir şekilde ceza, tazminat ya da başka bir ad altında ödeme yapılmaz.” Denilmektedir.

Özetle terör örgütleriyle irtibatlı olan ve 45’inci maddeye göre kayyım olarak atanan belediyeler için söz konusudur. Eğer bu şekilde belediyeye kayyım atanmış ise sözleşme tek taraflı olarak feshedilerek ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir. Kayyım atanan belediye değil ise söz konusu KHK ile eklenen maddelerin kullanılma imkanı olmadığı değerlendirilmektedir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap