Taşeron işçilerin kıdem tazminatı karşılığı ayırma

Yayın Tarih: 03.06.2016 11:06
Özet

Muhesebat Genel Müdürlüğünün idaremize göndermiş olduğu yazı; Yazıda; Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin sayıştay denetimi sonucunda düzenlenen raporlarda; idarelerce işçi statüsündeki personel için kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı tespitinde bulunulmuş ve bu durumunun faliyet sonuç tablolarında hatalara neden olduğu belirtilmiştir. Ayrıca yardımcı hesap kodlarının açıldığı ve işlemlerin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği açıklanmıştır. Yardımcı hesap kodları 372-Kıdem Tazminatı Karşılığı […]


Muhesebat Genel Müdürlüğünün idaremize göndermiş olduğu yazı;
Yazıda; Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin sayıştay denetimi sonucunda düzenlenen raporlarda; idarelerce işçi statüsündeki personel için kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı tespitinde bulunulmuş ve bu durumunun faliyet sonuç tablolarında hatalara neden olduğu belirtilmiştir. Ayrıca yardımcı hesap kodlarının açıldığı ve işlemlerin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Yardımcı hesap kodları
372-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
372.01-Sürekli İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılığı
372.02-Geçici İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılığı
372.03-Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılığı
372.09-Diğer Kıdem Tazminatı Karşılıkları

Sorum: Kurum olarak sürekli işçi ve geçici işçi statüsünde personelimiz bulunmamakla birlikte TAŞERON İŞÇİLERDEN kasıt 4734 sayılı kanuna göre ihale edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı kapsamında istihdam edilen personel midir.


Üst Konuları: Kıdem Tazminatı

Benzer Yazılar

Cevabımız

Buradaki kasıt 6552 sayılı Kanun ile getirilen ve daha sonra ilgili yönetmeliğin çıkarıldığı "personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde" çalıştırılan işçilerle ilgilidir. Bildiğiniz gibi Kanunda sadece personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatı belirtilen şartlarda ödenmesi öngörülmüş olup bunun dışındaki ihalelerde çalıştırılan işçilere kıdem tazminatının idare tarafından ödenmesi mümkün değildir. 
Kıdem tazminatı ile ilgili ayrıntılı bilgilere Sitemizdeki makaleler kısmından veya Üstada sor bölümündeki kıdem tazminatı dosyasından ulaşılabilir. 
Not :Taşerona kadro verilmesi ile ilgili değildir. 
                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap