Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hapis cezası alan ve cezasını çeken kişi ihalelere katılabilir mi?

Yayın Tarih: 24.03.2016 04:03
Özet

İyi çalışmalar, Sözleşme aşamasında karşılaştığımız bir problemle ilgili yardımcı olmanızı talep ediyoruz. İhaleye teklif veren şirket müdürü 1997 yılında 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 3 yıl hapis cezası ve 3 yıl kamu haklarından mahrum edilme cezası almıştır. İlgili şahıs cezasını çekmiş ve tamamlamıştır. 2016 yılında yapılan bir ihalenin uhdesinde kalması neticesinde sözleşme imzalama aşamasında […]


İyi çalışmalar, Sözleşme aşamasında karşılaştığımız bir problemle ilgili yardımcı olmanızı talep ediyoruz. İhaleye teklif veren şirket müdürü 1997 yılında 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 3 yıl hapis cezası ve 3 yıl kamu haklarından mahrum edilme cezası almıştır. İlgili şahıs cezasını çekmiş ve tamamlamıştır. 2016 yılında yapılan bir ihalenin uhdesinde kalması neticesinde sözleşme imzalama aşamasında sunulan adli sicil kaydı belgesinde "yukarıda Kimlik Bilgileri Bulunan Şahsın Adli Sicil Kaydı Yoktur" ibaresi devamında ise "Yukarıda Kimlik Bilgileri Bulunan Şahsın Adli Sicil Arşiv Kaydı Vardır" ibaresi bulunmakta olup, altında ise ilgili hüküm giydiği davanın kesinleşme tarihi vb bulunmaktadır. İdare Sözleşmenin imzalanması hususunda bu durumun 4734 sayılı kanunun 11/a maddesine göre ihaleye katılamayacak durumda olduğunu iddia ederek teminatın gelir kaydedilmesini talep etmektedir. Tarafımızca ise ilgili maddede belirtilen "……… dolayı hükümlü bulunanlar" ibaresinden kastın hükümlülüğü henüz devam etmekte olan/cezasını tamamlamamış kişiler olduğu belirtilmiştir. Buna göre; 1997 yılında 3713 sayılı kanun kapsamında 3 yıl ceza alıp cezasını tamamlamış olan şirket müdürünün 2016 yılında yapılmış olan bir ihaleye katılmasında 4734/11-a uyarınca sakınca var mıdır? Konuyla ilgili olarak sözleşmenin imzalanması için pazartesi son gün olup, ne hukukçulardan ne de başka kimseden tatmin edici bir cevap alamadık, herhangibir emsal kamu ihale kurul kararı da bulamadık.. yardımcı olmanızı temenni eder şimdiden teşekkür ederim


Üst Konuları: Adli Sicil Kaydı

Benzer Yazılar

Cevabımız

4734/11-a maddesi uyarınca "3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar" doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar yani bir kişi  yukarıdaki belirtilen suçlardan dolayı mahkumiyet hükmü kesinleşmiş ise bunlar ihaleye katılamazlar bildiğiniz gibi kesinleşmiş adli sicil kaydı da adli sicil kaydında gözükmektedir. Buradaki "hükümlülüğü bulunan" ifadesinden herhangi bir kişi hayatı boyunca yukarıdaki hükümlerden birini almış ise (hükmün açıklanmasın geri bırakılması durumu dışında) ise bu kişiler hiçbir şekilde ihalelere katılamaz. Sizin belirttiğiniz gibi ceza ceza infaz kurumunda cezasını çekerken katılamaz şeklinde değil. Burada Kanun koyucunun amacı bu suçların özellikli suçlar olduğu bu suçlara bulaşan kişilerin söz konusu suçun devamını sağlayacaklarının muhtemel olduğu, hükümlülüğünün devamında hemen sonra bu suçların dışına çıkamayacakları , muhtemelen söz konusu hükümlü oldukları suçlarına devam edecekleri değerlendirilerek bu suçları işleyen kişilerin ihaleli işlerden uzak durması gerektiği değerlendirilmektedir. Nitekim hayatın olağan akışında da söz konusu suçlardan girenlerin bu alışkanlıklarını devam ettirdikleri ve cezalarını çektikten sonra aynı suçlardan tekrar hakim karşısına çıktıkları (istisnalar dışarıda tutulur ise) görülmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap