Yaklaşık maliyetin üstündeki tekliflerin değerlendirilmesi nasıl yapılmalı?

Yayın Tarih: 20.04.2016 09:04
Özet

Merhaba hocam… herhangi bir ihalede yaklaşık maliyetin 100 tl olduğunu düşünelim… ihale komisyonu, yaklaşık maliyetin üstündeki bir teklif sahibini (diyelim ki 105 tl) en avantajlı teklif olarak belirlesin..bu durumda "ihale komisyonu kamu zararından sorumludur" diye bir ibare bir yerde okudum… bunun gerekçesi yada yasal dayanağı hakkında ne diyebilir siniz…


Merhaba hocam… herhangi bir ihalede yaklaşık maliyetin 100 tl olduğunu düşünelim… ihale komisyonu, yaklaşık maliyetin üstündeki bir teklif sahibini (diyelim ki 105 tl) en avantajlı teklif olarak belirlesin..bu durumda "ihale komisyonu kamu zararından sorumludur" diye bir ibare bir yerde okudum… bunun gerekçesi yada yasal dayanağı hakkında ne diyebilir siniz…


Üst Konuları: Yaklaşık Maliyet

Benzer Yazılar

Cevabımız

Kamu ihale Genel Tebliğinin 16.3.2 maddesine göre; “Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.” açıklaması yer almaktadır.

Bu durumda yaklaşık maliyetin doğru hesaplandığı ve herhangi bir hata bulunmadığı düşünüldüğünde idarece yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifleri değerlendirirken piyasa rayicinin üzerinde teklifin değerlendirilmemesi ancak hizmet gerekleri ve kamu yararı var ilgili teklif değerlendirilmelidir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması durumunda öncelikle yaklaşık maliyetin gözden geçirilmesi, yaklaşık maliyette hata yok ise ihalenin iptal edilerek yeniden ihaleye çıkılmasının doğru olacağı değerlendirilmektedir. Bunun yanında idare bazı konularda idarenin ihaledeki diğer hususları da değerlendirerek karar vermesi gerekebilir örneğin pazarlık usulü ile ihale edilen bir ihalede ihalenin yaklaşık maliyeti 60.000,00 TL, en avantajlı birinci teklif sahibinin teklifi 62.500,00 TL, ihale iptal edilerek yeniden ihaleye çıkıldığından yeniden ilan bedeli vs. 3.000,00 TL ise burada hizmet gerekleri ve kamu yararı gerekçe gösterilerek yaklaşık maliyetin üzerinde verilen teklifin değerlendirilebileceği düşünülmektedir. Diğer taraftan aynı örnek üzerinden ihalenin yaklaşık maliyeti 60.000,00 TL, en avantajlı birinci teklif sahibinin teklifi 75.000,00 TL, ihale iptal edilerek yeniden ihaleye çıkıldığından yeniden ilan bedeli vs. 3.000,00 TL ise burada yaklaşık maliyet gözden geçirildikten sonra yerine göre ihalenin iptal edilerek yeniden ihale edilmesinin daha doğru olacağı anlaşılmaktadır.

Hizmet gerekleri ve kamu yararının bulunması durumunda örneğin hizmet binasının çatısı fırtınadan uçtu ve bunun acilen yapılması gerekiyor böyle bir durumda teklif edilen bedelin yaklaşık maliyetin üzerinde olması hizmet gerekleri ve kamu yararı gerekçeleri ile teklif değerlendirmeye alınarak ihale yaklaşık maliyetin üzerinde teklif veren istekinin üzerinde bırakılabileceği, aynı şekilde hizmetin gecikmesinde hizmet görenler açısından ihalenin iptal edilmesi dolayısıyla mağduriyet oluşacak durumlar meydana gelecek ise idarenin fayda maliyet analizi yaparak yaklaşık maliyetin üzerinde verilen teklifi değerlendirilebileceği düşünülmektedir.

Diğer taraftan hizmetin gereği olarak hemen yapılması gerekmeyen, rutin, gecikmesinde sakınca olmayan, aciliyet gerektirmeyen işlerin kamu zararına sebebiyet verilmemesi açısından yaklaşık maliyet gözden geçirilerek yeniden ihale edilmesinde fayda olacağı değerlendirilmektedir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap