ihale-soru-cevap-logo.png

" maliyetin " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu ihale mevzuatında, ihalelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve yapılacak ihalelerde saydamlığın, rekabetin ve güvenirliğin sağlanması amacıyla, sözleşmenin imzalanması aşamasında idarenin sorumluluklarını yerine getirmeme hali hariç olmak üzere, aday veya isteklilerin, teklif geçerlilik süresi boyunca ve teklif değerlendirme sürecinde teklifleri ile bağlı olduğu ayrıca isteklilerin teklif geçerlilik süresi boyunca ihalede belirlenen koşulları kabul ederek teklifine bağlı kalacağı anlaşıl << Devamını Oku>> [192]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, İhalelerde yaklaşık maliyet hesaplanırken verilen teklif euro cinsinden verilmişse bunu TL ye çevirirken döviz alış mı yoksa efektif satış mı kullanmamız gerekir? Hangi günün merkez bankası kuru ile işlem yapılmalıdır? Teşekkürler. << Devamını Oku>> [178]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan Tebliğ’in 16.3’üncü maddesi uyarınca yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflerin uygun bulunup/bulunmaması hususunda idarelere takdir yetkisi verildiği, somut durumda ise idarenin bu takdir yetkisini verilen teklifler ve yaklaşık maliyet ile bütçe imkanları değerlendirilerek ihalenin 1’inci kısmı için yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflerin uygun bulunması, ihalenin 3’üncü kısmı için ise yaklaşık maliyet üzerindeki tekliflerin uygun bulunmaması yönünde kullandığı, ayrıca her ihale << Devamını Oku>> [292]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Son dönemde ihalelerimizdeki teklifler yaklaşık maliyetin üzerinde kalıyor idare olarak tereddüt içindeyiz zira fiyatlar sürekli arttığından dolayı tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan dolayı iptal ettiğimizde ve tekrar ihaleye çıktığımızda yeni oluşturduğumuz yaklaşık maliyetin verilen tekliflerin altında kalma ihtimali var. Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler nasıl değerlendirilmesi gerekir, teşekkürler. << Devamını Oku>> [359]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında; yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda yaklaşık maliyeti oluşturan unsurların Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan ilgili endeksler üzerinden güncelleneceği hüküm altına alınmıştır. Bahse konu ihalede ihalenin yaklaşık maliyetinin 10.09.2019 tarihinde hazırlandığı ve ihale ilanının 01.10.2019 tarihinde yayımlanmasın << Devamını Oku>> [1165]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba üstad, 21/b ile yapım işi yapmaktayız işin süresi yıllara yayılmış değildir. Bu yüzden ihaleye çıkabilmek için söz konusu işin ödenek tutarı yaklaşık maliyetin ’u kadar olması yeterli midir? << Devamını Oku>> [277]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yaklaşık maliyetin de üzerinde olduğu, anılan tebliğin 16.3’üncü maddesi uyarınca ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli olarak belirlenmeyebileceği hk. << Devamını Oku>> [727]