Yapım işlerinde Allrisk sigortada Deprem, terör vb. olaylarda sigortacı muafiyeti yüzde kaç olabilir?

Özet

Yapım işlerinde Deprem, terör vb. olaylarda sigortacı muafiyeti yüzde kaç olabilir? Bununla ilgili yaptırım veya zorunluluk var mı?


Yapım işlerinde Deprem, terör vb. olaylarda sigortacı muafiyeti yüzde kaç olabilir? Bununla ilgili yaptırım veya zorunluluk var mı?

Cevabımız

Allrisk sigorta Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 9.(3) Maddesinde düzenlenmiştir.

• Kıymetlerin sigortalanmasında aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak muafiyet ve koasürans uygulamalarına yer verilebilir:

(a) Tüm riskler için uygulanabilecek muafiyet oranı azami % 2’dir.

(b) Deprem, sel, su baskını, toprak kayması ve terör riskleri için uygulanabilecek koasürans oranı azami %20’dir. Bunun dışında kalan riskler için koasürans uygulanmaz.

(c) Muafiyet ve koasürans kısmına isabet eden hasarların karşılanması yüklenicinin sorumluluğundadır.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap