ihale-soru-cevap-logo.png

" Yapım " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, e-ihale yapım işinde yeterlilik bilgileri tablosunda iş deneyim belgesi sunmayan ancak teklif mektubu ve geçici teminatı uygun olan isteklinin teklifi sınır değer hesabına dahil edilir mi? Konu ile ilgili Emsal karar var mı? İyi çalışmalar . << Devamını Oku>> [48]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’nin 7.5’inci maddesinde her ne kadar mal alımlarıyla ilgili iş deneyim belgesi istenilmiş olsa da, yapım işi kapsamında düzenlenen bir iş deneyim belgesinin hiçbir şekilde başvuru konusu ihalede kullanılamayacağı şeklinde yapılacak değerlendirmenin, benzer iş mefhumuyla hedeflenen ihale konusu işlerin bu konuda deneyim sahibi kişilere gördürülmesi amacına hizmet edemeyeceği açıktır. Aksi halde, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstere << Devamını Oku>> [48]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemede, TEDAŞ tarafından birim fiyatların yayımlandığı “2022 yılı TEDAŞ birim fiyat kitabı” ve “2022 yılı tüm yıl geçerli birim fiyat kitabı” adı altında iki kitabın bulunduğu, 2022 yılı TEDAŞ birim fiyat kitabının “Genel Açıklamalar” kısmının 2’nci maddesinde “Bu kitapta yer alan birim fiyatlar 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle geçerli olup, kullanıcılar TÜİK tarafından yayınlanan Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranlarını (Yİ-ÜFE) kullanarak güncelleme yapabileceklerdir.” if << Devamını Oku>> [69]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağına dair hüküm bulunmayan yapım işi sözleşmelerine ilişkin olarak, yükleniciye iş artışı nedeniyle ya da 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca süre uzatımı verilmesi halinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 9 uncu maddesine göre fiyat farkı verilip verilemeyeceği hususuna ilişkin olarak; 1) İş artışı nedeniyl << Devamını Oku>> [77]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşmesinde fiyat farkı ödenmesine ilişkin düzenleme bulunan yapım işlerinde farklı rayiçler bir araya getirilerek oluşturulan yeni bir iş kaleminin fiyatının belirlenmesine ihtiyaç duyulması halinde yeni iş kaleminin içerisindeki rayiçlerden fiyatı Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan yöntemler kullanılarak ihale tarihi itibarıyla belirlenebilenler için bu fiyatın ku << Devamını Oku>> [93]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2021 kasım ayında ihalesini aldığımız bir yapım işi kapsamında kontrollük aracı tahsis ettik. lakin 1 ay çalışma yaptıktan sonra idare kaynaklı işi durdurmak zorunda kaldık ve yaklaşık olarak 10 ay çalışamadık. bu süre zarfında defalarca yazılı olarak tahsis ettiğimiz aracın iadesini talep ettik lakin kurum aracımızı sözleşmede geçici kabule kadar kontrollük aracı tahsis edileceğini beyan […] << Devamını Oku>> [104]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Sorum şu şekilde yapmış olduğumuz bir ihalede verilen aşırı düşük teklif savunma dosyasında yer alan kalemler içerisinde taş duvar yapımı yer almaktadır. İstekli bu kalem içerisinde yer alan ekskavatör (paletli) 260-299 hp maksimum 2,5 m3 girdisini çevre ve şehircilik bakanlığı fiyatı ile savunmuş ve hiçbir tevsik edici evrak dosyaya koymamıştır.. Sizden ricam bu konu […] << Devamını Oku>> [84]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale üzerinde bırakılan isteklinin Stok Tespit Tutanağı’na konu stok malların Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen 45.1.13.11’inci maddesinde de açıklandığı üzere Ek-O.8 Stok Tespit Tutanağı’nın son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Dolayısıyla, ihale tarihine göre, Stok Tespit Tutanağı’nda 2022 yılı 2 ve 3’üncü geçici vergi beyanname dönemine esas kayıtlar esas alınarak açıklama yapılması gerekirken, istekli tarafından geçici v << Devamını Oku>> [96]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım işi ihalesinde işin yüzde 30 luk kısmı alt yükleniciye yaptırılıyor bununla alakalı yüklenici ve alt yüklenici arasında sözleşme imzalanıyor. Alt yükleniciden sözleşme damga vergisi ve kesin teminat alınmalı mı? Sözleşme damga vergisi alınması halinde yükleniciden alınan damga vergisi sözleşme bedeli üzerinden mi alınmalı yoksa alt yüklenici ile yapılan sözleşme tutarı düşüldükten sonra mı alınmalı? […] << Devamını Oku>> [152]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstad iyi günler, belediye meclis üyesi, belediyeden yapım işi alan hiçbir bağlantısı olmadığı bir şirketin şantiye şefi olarak görev alabilir mi? << Devamını Oku>> [81]