Yeni Asgari Ücrette Hazine Desteğinden Faydalanma Şartları…

Yayın Tarih: 05.01.2016 02:01
Özet

Yeni Asgari Ücrette Hazine Desteğinden Faydalanma Şartları…


Yeni Asgari Ücrette Hazine Desteğinden Faydalanma Şartları…


Üst Konuları: Diğer

Benzer Yazılar

Cevabımız

 

ÖZET*

2016 yılında asgari ücretin net 1.300,00 TL'ye çıkartılmasıyla beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işverene olan toplam maliyetinin 110,10 TL’simin Hazine tarafından karşılanacağı öngörülmüş olup yararlanma şartları aşağıda belirtilmiştir.

HAZİNE DESTEĞİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI 

Yeni asgari ücretin belirlenme aşamasında işverene olan toplam maliyetinin 110,10 TL'sinin Hazine tarafından yararlanma şartlarına göre karşılanacağı belirtilmiş olup destekten yararlanma şartları şunlardır;

•          Asgari ücretli çalışmak,

•       2015 yılında SGK prim ve hizmet belgelerinde net asgari ücretin 1.000,54 TL ile 1.300 TL arasında bildirilmesi esastır.

•          Bir önceki yılın aynı aylarını esas almak şartıyla, işyerinde çalışan asgari ücretli sayısının %10 ilave artışına kadar destek sağlanacaktır.

•          1-9 arasında sigortalı çalıştıran işyerleri için de ilave asgari ücretli çalışan bir sigortalı daha istihdam etme avantajı getirilmiştir.  

•          2016 yılındaki yeni açılacak işyerlerinde asgari ücretli çalışacaklar için de bu kapsam geçerlidir.

•          Ayrıca, özel sektör maden işyerleri de tek asgari ücret için bu destekten faydalanacaktır.

AÇIKLAMA

Bir önceki yıl asgari ücretin %33 fazlasına kadar öngörülerek çalıştırılan personellerden 2016 yılında asgari ücret şeklinde çalıştırmaya devam edilmesi durumunda bu destekten faydalanılacaktır. Yani 2015 yılında asgari ücret ile asgari ücretin %33'ün arasında ücret alan personellerden (net asgari ücretin 1.000,54 TL ile 1.300 TL arası Brüt asgari ücretin 1.273,50 TL ile 1.693,76 TL arası) 2016 yılında asgari ücretli çalışmaya devam edenler destekten faydalanacaktır.

♦ Bunun yanında 2015 yılında asgari ücretin %33 fazlasının üzerinde çalıştırılanlardan 2016 yılında ücreti düşürülerek asgari ücret üzerinden ücret alanlar hazine desteğinden faydalanamayacaklardır. Yani 2015 yılında asgari ücretin %33 fazlasının üzerinde ücret ödenen personellerden (net asgari ücretin 1.300 TL üzerinde, Brüt asgari ücretin 1.693,76 TL üzerinde) 2016 yılında asgari ücretli çalıştırılanlar destekten faydalanamayacaktır. Burada bir önceki sene asgari ücretin %33 fazlasının üzerinden ücret öderken Hazine desteğinden faydalanmak amacıyla 2016 yılında çalıştırılan işçilerin asgari ücret üzerinden gösterilmesinin önüne geçilmiştir.

♦ 2015 yılında asgari ücretin yüzde 33 fazlasını alan çalışanlar ile 2016 yılında asgari ücretin üzerinde alanlar hazine desteğinden teşvikinden faydalanamayacaktır.

♦ Bir önceki yılın aynı aylarını esas almak şartıyla, işyerinde çalışan asgari ücretli sayısının %10 ilave artışına kadar destek sağlanacaktır. Hizmet alımı yoluyla çalıştırılan işçiler açısından iş artışı söz konusu olursa Hazinece verilecek destek bir önceki çalıştırılan işçi sayınının yüzde onuna kadardır. Burada dikkaet edilmesi gereken konu artırımın %10'un işçi sayısı üzerinden olduğu olup, hizmet alımı yoluyla çalıştırılan işçiler açısından destekten faydalanabilmek için iş artışında sözleşme bedelinin aşılmaması ile %10'un işçi sayısı üzerinden yapılmasıdır. 100 işçinin istihdam edildiği ve %20 iş artışı yapılan ve işçi sayısının da %20 artıtıldığını farz ettiğimiz bir ihalede bir önceki yılın aynı ayına göre 20 işçinin 10 işçisi için destek sağlanacaktır.

♦ 2016 yılındaki yeni açılacak işyerlerinde asgari ücretli çalışacaklar için de bu kapsam geçerlidir.

♦ Özel sektör maden işyerleri de tek asgari ücret için bu destekten faydalanacaktır.

♦ Bu destekten 8,5 milyon sigortalının yanı sıra asgari ücret düzeyinden yeni işe alınacak %10’luk ilave sigortalı ile yeni açılan işyerlerindeki istihdam sağlanacakların yararlanacağı öngörülmektedir.

NET ASGARİ ÜCRET (Bekar)

1.300,99 TL

NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN)

1.325,69 TL

NET ASGARİ ÜCRET (1 ÇOCUKLU)

1.344,22 TL

NET ASGARİ ÜCRET (2 ÇOCUKLU)

1.362,75 TL

NET ASGARİ ÜCRET (3 ÇOCUKLU)

1.387,45  TL

BRÜT ASGARİ ÜCRET

1.647,00 TL

İŞVERENE MALİYET (Özel Sektörde istihdam edilen işçi için) 

1.935,23 TL

İŞVERENE MALİYET (İhale yoluyla istihdam edilen işçi için)    

2.017.58 TL 

Yukarıdaki şartlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün asgari ücret bilgi notu esas alınarak hazırlanmış olup “Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile değiştirilmesi düşünülmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap