Yerli Malı Belgesi uygulama Şekli Nasıl Olmalı?

Yayın Tarih: 31.08.2016 11:08
Özet

Merhaba, Yerli Malı Belgesi uygulaması, bu belgeyi sunmayan yerli firmalar içinde yabancı bir firma gibi aleyhinde mi değerlendirilir?


Merhaba, Yerli Malı Belgesi uygulaması, bu belgeyi sunmayan yerli firmalar içinde yabancı bir firma gibi aleyhinde mi değerlendirilir?


Üst Konuları: Yerli Malı

Benzer İçerikler: , , , , , ,

Benzer Yazılar

Cevabımız

Mal Alımı İhaleleri uygulama yönetmeliğinin 61’inci maddesine göre;

“Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan mal alımı ihalelerine sadece yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir. Ayrıca sadece yerli isteklilerin katılımına açık ihalelerde, yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

Mal alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetine bakılmaksızın, tüm isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir ve bu ihalelerde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

İhale veya ön yeterlik ilanı ve idari şartnamede, yerli malı teklif edenler lehine tanınan fiyat avantajı oranı belirtilir.

Her yıl Ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunludur. Söz konusu zorunlu fiyat avantajı uygulaması, ilanı veya duyurusu bu listenin yayımlanmasından sonra yapılan mal alımı ihalelerinde uygulanacaktır.”

• Yani ihale dokümanında (İdari şartnamede) tüm isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılmış ve bu ihalede yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar (%kaç olduğu açık şekilde belirtilmeli) fiyat avantajı sağlanacağı belirtilmiş ise burada hangi istekli yerli malı sunmuş ise ona fiyat avantajı uyguluyoruz, yerli istekli yabancı istekli ayrımı yapmıyoruz.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Yerli Malı Tebliğinin 4’üncü maddesine göre yerli malı olarak kabul edilebilecek ürünlere ilişkin şartların yerli üreticiler tarafından sağlanabileceği anlaşılmaktadır.

• Sadece yerli isteklilerin katılımına açık ihalede ise yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Zaten diğer isteklilere açılmadığından yabancı istekli giremiyor.

Yerli Malı uygulaması için daha önce cevaplamış olduğumuz örnek soruya bakılabilir.

►http://www.ihalece.com/UstadaSoruSor.aspx#sthash.qwd1e3I4.dpbsİhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap