Yıllık izinlerde yol ve yemek kesintileri nasıl yapılmalıdır? (Örnekli)

Yayın Tarih: 04.01.2017 01:01
Özet

Yıllık izinlerde kesilen yol yemek paraları dışında işverenden de % 22,5 oranında kesinti yapılması gerekiyor mu yapılacaksa faturada gösterilecek mi…tşkler


Yıllık izinlerde kesilen yol yemek paraları dışında işverenden de % 22,5 oranında kesinti yapılması gerekiyor mu yapılacaksa faturada gösterilecek mi…tşkler


Üst Konuları: Yol ve Yemek Bedeli

Benzer Yazılar

Cevabımız

Yıllık izinlerde yemek ve yol bedellerinin hakedişten kesilirken SGK işveren prim toplamı olan %22,5’un de düşülmesi gerekiyor. Bunun sebebi işçilik hesaplaması yapılırken brüt olarak verilen yemek ve yol bedeli üzerinden SGK işveren payı hesaplanmakta ve yükleniciye ödenmektedir.

Yüklenici işçilerin izinli oldukları süreler için yemek (İstisna tutarı düşülecek) ve yol ücretleri kesildiği ve SGK matrahına edilmediğinde yükleniciye bu günler için fazladan (Yıllık izinli günler * yemek ve yol ücreti*%22,5) fazladan ücret ödenmiş olmaktadır. Yani Kamu zararı oluşacağı değerlendirilmektedir.

Yıllık izinli oldukları günler için (Yıllık izinli günler * yemek ve yol ücreti*%22,5)+KDV kadar düşülmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Faturada yıllık izinleri SGK matrahına dahil edilmediğinden ve dahil edilmeyen bu kısım için KDV ödenmemesi gerektiğinden faturanın buna göre düzenlenmesi gerekmektedir. 

Örnek Hesaplama Tablosu:

2017 dönemi için asgari ücret üzerinden ihaleye çıkılan ve 26 gün üzerinden günlük 10 TL yemek ve yol ücretiöngörülen ihalede  1 işçi için yıllık izinli olduğu sürede nasıl kesinti yapılması gerektiği hesaplanmıştır.

Asgari Ücret üzerinden işçilik maliyeti

2.177,44  

1 Ayda işçiye yemek bedeli verilen gün sayısı

26,00  

1 İşçi için 1 günlük nakdi brüt yemek bedeli

10,00  

Yemek Tutarı toplam 26 günlük

 260,00  

Yemek SGK istisnası tutarı günlük (2017 yılı için: 1777,50/30*%6)

3,56   

Yemek istisna tutarı 26 günlük 

92,43  

Yemek istisna tutarı düşülmüş SGK matrahı

167,57  

Yemek ücreti +yemeğin üzerinden hesaplanacağı SGK matrahı

297,70  

1 Ayda işçiye yol bedeli verilen gün sayısı

26,00  

1 İşçi için 1 günlük nakdi brüt yol bedeli

10,00  

Toplam Yol Tutarı 26 günlük

260,00  

SGK işveren paylı  (%22,5)Yol bedeli

318,50  

Yemek ve yol için Ödenen tutar

58,50  

Yemek ve yol için ödenen SGK İşveren paylı (%22,5) toplam tutar

616,20  

Asgari Ücret üzerinden işçilik maliyeti + Yemek ve Yol

 2.793,64

İşçinin 10 gün izinli olduğunu düşünürsek

 

Kesilen (SGK'sız) yol ve yemek bedeli

200,00  

Kesilmesi gereken (SGK’lı) yol ve yemek bedeli

237,00  

1 (bir) işçi için yüklenicinin üzerinde kalan tutar (Kamu zararı)

37,00  

500 işçi için yüklenicinin üzerinde kalan toplam tutar (Kamu zararı)

18.500,63  

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap