01.02.2010 tarihli 20108/87 sayılı Kararnameye göre bazı alımları, bakanlık onayı gereği doğrudan temin ile yapıyoruz…bu doğrudan temin için bir limit sınırı var mı?

Yayın Tarih: 03.08.2016 09:08
Özet

günaydın hocam… 01.02.2010 tarihli 20108/87 sayılı kararneme…. bazı alımları, bakanlık onayı gereği doğrudan temin ile yapıyoruz…bu doğrudan temin için bir limit sınırı var mı….


günaydın hocam… 01.02.2010 tarihli 20108/87 sayılı kararneme…. bazı alımları, bakanlık onayı gereği doğrudan temin ile yapıyoruz…bu doğrudan temin için bir limit sınırı var mı….


Üst Konuları: Doğrudan Temin

Cevabımız

01.02.2010 Tarihli Ve 2010/87 Sayılı Kararnamenin Eki Esasların 11/ “ğ) İdarelerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen ve 67 nci maddesine göre de her yıl güncellenen parasal limite kadar, bu Esaslar dâhilindeki mal ve hizmet alımları ile yapım işleri.”maddesine göre 2016 yılı doğrudan temin sınırı;

Büyükşehir Belediye Sınırı dahilinde Bulunan İdareler . 53.261 TL (KDV hariç)

Diğer İdareler. 17.744 TL (KDV hariç)

Olarak saptanmıştır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap