10 günlük şikâyet süresi bittikten sonra cevap verilen ihalede itirazen şikayet süresi cevap verdikten sonra başlar mı yoksa reddedilir mi?

Özet

Bakılan davada kesinleşen ihale kararına karşı davacının 10 gün içerisinde ihaleyi yapan idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, ihaleyi yapan idarenin 07.08.2015 tarihli yazısında şikâyet başvurusu üzerine incelemenin devam ettiğinin belirtildiği, 10 günlük yasal süresi içerisinde şikâyet başvurusunun sonlandırılmadığı, bu süre bittikten sonra cevap vermek suretiyle davacıyı yanılttığı, öte yandan şikâyetin reddine ilişkin işlemde de itirazen şikâyet mercii ve süresi belirtilmeyerek Anayasa’nın 40’ıncı maddesinin ihlal edildiği görülmektedir.
Bu durumda davacının Kamu İhale Kurumu’na yapmış olduğu itirazen şikâyet başvurusunun süresinde olduğunun kabulü gerektiğinden dava konusu işlemde ve davanın reddi yönündeki mahkeme kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

S… İlçe Eğitim Müdürlüğü tarafından 16.07.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2015/75497 ihale kayıt "2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Kapsamında Olan Toplam 1807 Öğrenciye 182 İş Günü 328874 Öğün Sıcak Sulu Öğle Yemeği Verilmesi (Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Yemek Sonrası İşler) İşi"  ihalesine ilişkin olarak H…tat Gıda Tem. Med. Hay. İnş. Taah. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından 21.08.2015 tarih ve 71668 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurul tarafından 26.08.2015 tarihli ve 2015/UH.IV-2360 sayılı karar ile; “ Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı H…tat Gıda Tem. Med. Hay. İnş. Taah. İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 23.10.2015 tarih ve E:2015/2626, K:2015/1534 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay 13. Dairesinin 12.05.2016 tarih ve E:2016/364, K:2016/1606 sayılı kararında, …Bakılan davada kesinleşen ihale kararına karşı davacının 10 gün içerisinde ihaleyi yapan idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, ihaleyi yapan idarenin 07.08.2015 tarihli yazısında şikâyet başvurusu üzerine incelemenin devam ettiğinin belirtildiği, 10 günlük yasal süresi içerisinde şikâyet başvurusunun sonlandırılmadığı, bu süre bittikten sonra cevap vermek suretiyle davacıyı yanılttığı, öte yandan şikâyetin reddine ilişkin işlemde de itirazen şikâyet mercii ve süresi belirtilmeyerek Anayasa’nın 40’ıncı maddesinin ihlal edildiği görülmektedir.  

Bu durumda davacının Kamu İhale Kurumu’na yapmış olduğu itirazen şikâyet başvurusunun süresinde olduğunun kabulü gerektiğinden dava konusu işlemde ve davanın reddi yönündeki mahkeme kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” gerekçesiyle “mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap