ihale-soru-cevap-logo.png

Şikâyet / İtirazen Şikâyet


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13 üncü Dairesince verilen 21.01.2011 tarih ve E:2008/3065, K:2011/194 sayılı Karar ile; “Anılan hükümlerin birlikte incelenip değerlendirilmesinden; Kamu İhale Kurumunun esasen,  ihalenin tarafı durumunda bulunan yapım müteahhidi, tedarikçi ve hiz << Devamını Oku>> [349]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 10.07.2007 tarih ve E:2007/667,K:2007/4469 sayılı kararı ile, “…4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 1 inci ve 2 nci bentlerinde, “İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre i&c << Devamını Oku>> [360]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Olayda; Z…as Eğt. Dan. Elk. Teks. Otm. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, alım yapılacak çantanın tasarım tescilinin firmalarına ait olduğunu, yapılan ihalenin telif sahibinin hakkının gaspına neden olacağını ve ürünlerin tesliminin mümkün olamayacağını davacı şirkete bildirmesi ve söz konusu ihaley << Devamını Oku>> [1044]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 3. İdare Mahkemesinin 26.12.2006 tarih ve E:2006/1420, K:2007/2851 sayılı kararı ile; “Dava konusu ihalede sunulan teklifler dikkate alındığında tekliflerin farklı para birimleri üzerinden yapılması nedeniyle bütün istekliler için geçerli prime rate oranında << Devamını Oku>> [395]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13 üncü Dairesi, 11.02.2008 tarih ve E:2007/15962 sayılı kararında “İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması isteminin reddine” karar vermiş, ancak daha sonra 17.09.2010 tarih ve E:2007/15962, K:2010/6172 sayılı kararı ile; “…Dosyanın << Devamını Oku>> [374]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bakılan davada kesinleşen ihale kararına karşı davacının 10 gün içerisinde ihaleyi yapan idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, ihaleyi yapan idarenin 07.08.2015 tarihli yazısında şikâyet başvurusu üzerine incelemenin devam ettiğinin belirtildiği, 10 günlük yasal süresi içerisinde şikâyet başvurusu << Devamını Oku>> [542]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 4 üncü İdare Mahkemesinin 10.11.2008 tarihli ve E:2008/1407 sayılı kararında; “Bu tanımlar dikkate alındığında somut olayda davacı, ne isteklidir ne de istekli olabilecekler sıfatını haizdir. Ancak, davacı doküman satın almayan değil doküman satın alamayan konumundad << Devamını Oku>> [614]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13 üncü Dairesinin 19.10.2012 tarih ve E:2012/2560, K:2012/2538 sayılı kararında, “…Dava; Karayolları … Bölge Müdürlüğü tarafından 15.02.2011 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları … << Devamını Oku>> [405]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Uyuşmazlıkta, davacının 18.09.2015 tarihinde ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, ihaleyi yapan idarenin 10 günlük süre içerisinde cevap vermediği, bu süre bittikten sonra itirazen şikayet süresi içerisinde davacıya cevap vermek suretiyle davacıyı yanılttığı, davacının da şikayetin << Devamını Oku>> [530]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13 üncü Dairesi tarafından 26.04.2010 tarih ve E:2007/12160, K:2010/3525 sayılı kararı ile, “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 27.07.2004 tarih ve 25535 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli << Devamını Oku>> [406]


Daha Fazla İçerik...