22/e kapsamında belediye olarak işyeri kiralayacağız. 22/d kapsamında istenen belgeler bu kapsamındaki alımda da istenecek mi? Biz bunu 1 yıllığına kiralayacağız belediye encümen kararı gerekli mi?

Yayın Tarih: 18.07.2017 10:07
Özet

Hocam mrb, 22/e kapsamında belediye olarak işyeri kiralayacağız. 22/d kapsamında istenen belgeler bu kapsamındaki alımda da istenecek mi? Biz bunu 1 yıllığına kiralayacağız belediye encümen kararı gerekli mi?


Hocam mrb, 22/e kapsamında belediye olarak işyeri kiralayacağız. 22/d kapsamında istenen belgeler bu kapsamındaki alımda da istenecek mi? Biz bunu 1 yıllığına kiralayacağız belediye encümen kararı gerekli mi?


Üst Konuları: Z..

Cevabımız

  • Bilindiği gibi taşınmaz mal kiralamalarında “Kamu İdarelerinin Taşınmaz Mal Kiralamalarına İlişkin Genelge” hükümlerine uyulması gerekmektedir.
  • 22/e ye göre yapılacak alımlarda Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen (45. md.) belgelerin eklenmesi,
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci Maddesi uyarınca doğrudan temin usulüyle yapılacak bütün alımlarda piyasa araştırması tutanağının doldurulması,
  • Kiralanacak yer ile ilgili ilgili odalardan (esnaf odaları/ticaret odaları/ emlak odaları) ve diğer ilgililerden ilgili yerlere ilişkin rayiçlerin temin edilmesi,

Gerektiği değerlendirilmektedir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap