% 4 sözleşme ve genel gider faturada gösterilir mi?

Yayın Tarih: 13.05.2016 09:05
Özet

Günaydın hocam… 2015 yılında yapılan hizmet alım ihalesi. asgari ücretin % 10 fazlası + fazla mesai (toplam … saat) + hafta sonu çalışma ( toplam ….gün şeklinde) şeklinde ihaleye çıkıldı ve teklifler buna göre alındı…doğal olarak % 4 sözleşme gideri de buna göre verilir……. fazla çalışma ve mesai konusunda, idare isterse yaptırır….fazla çalışma/hafta sonu çalışma […]


Günaydın hocam… 2015 yılında yapılan hizmet alım ihalesi. asgari ücretin % 10 fazlası + fazla mesai (toplam … saat) + hafta sonu çalışma ( toplam ….gün şeklinde) şeklinde ihaleye çıkıldı ve teklifler buna göre alındı…doğal olarak % 4 sözleşme gideri de buna göre verilir……. fazla çalışma ve mesai konusunda, idare isterse yaptırır….fazla çalışma/hafta sonu çalışma yaptırılmamışsa ödeme yapılmayacak denildi.. ………….. örnek;,, teklifte yıllık 120 saat fazla çalışma denilsin..bunu yıla bölersek aylık 10 saat…..uygulamada ise aylık 8 saat oldu……….. ……….. bu durumda fatura kesilirken % 4 gider nasıl hesaplanır.?


Cevabımız

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde istekliler tarafından verilen tekliflerin sözleşme ve genel gider dahil (%4) asgari işçilik maliyetinin altında olmaması gerekmektedir. Sizin ihalenizde de istekli asgari işçilik maliyeti veya işçilik maliyeti + kâr teklif etmiş olabilir. Sonuçta ihale sonuçlandırıldıktan sonra birim fiyatlı ihalelerde istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde ihale konusu kalemler için hangi fiyatlar teklif edilmiş ise bu tutarlar ve bunun yanında ilgili aya ait asgari ücret fiyat farkı ödenebilir. Bunun dışında ayrıyeten sözleşme ve genel gider ödenmesi gibi bir husus bulunmamaktadır. Gerek personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde %4 gerekse personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde belirlenecek sözleşme ve genel gider yaklaşık maliyetin bir unsuru olup verilen teklif fiyatların içinde yer almaktadır. Dolayısıyla yüklenicinin %4 sözleşme giderleri ve genel gideri fatura kesilirken hesaplaması ve göstermesi mümkün değildir. Aksi taktirde faturada gösterilen ve idarece ödenen %4 sözleşme ve genel giderin kamu zararına sebebiyet vereceği anlaşılmaktadır.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap