ihale-soru-cevap-logo.png

" Kabul " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba sayın yetkili; İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan yapım işlerinde, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde geçen “YETKİLİ MAKAM” İl Müdürü müdür? İl Müdürü, sadece geçici ve kesin kabul tutanağı onayı konusunda, İl Müdür Yardımcısına veya İl Milli Eğitim Şube Müdürüne yetki devri yapabilir mi? Saygılarımla. << Devamını Oku>> [160]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhalenin 4’üncü ve 5’inci kısımlarında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenen M... Turizm Taşımacılık Nak. İnş. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, sözleşme ekinde sunulan faturalar ve sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelere yönelik yapılan incelemede mevzuata aykırılık bulunmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin bu yöndeki iddialarının yerin << Devamını Oku>> [243]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tadilat işi olarak yapılan bir doğrudan temin iş için Muayene ve Kabul komisyonu oluşturulur mu Oluşturulursa en az 3 kişi olması gerekmez mi? İşin sözleşmesinde Muayene ve kabul komisyonuna atıfta bulunulmamasına rağmen kabul yapılması istenebilir mi? Komisyon işin türü yapım işi olduğu için tek bir mesleki uzmanın olması kalan üyelerin farklı mesleklerden olması sorun teşkil […] << Devamını Oku>> [425]


Hocam geçici kabul yapıldıktan sonra istenen SGK ilişiksizlik belgesi tekrar kesin kabul aşamasında kesin teminatın ikinci yarısı ödeme aşamasında ilişiksizlik belgesi tekrar istenir mi? yoksa geçici kabul aşamasında alınan yeterli olur mu? Teşekkürler.. << Devamını Oku>> [127]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

e-şikayet ve e-itirazen şikayet yöntemi kullanılarak yapılması zorunlu olmasına rağmen fiziki ortamda yapılan başvuruların hukuki niteliğinin belirlenmesi konusunda Kurum görüşünün oluşturulması. << Devamını Oku>> [162]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Somut durumda başvuru sahibi Bahattin Aydın- alt yüklenici tarafından işin % 80’lik kısmının yapıldığı, kalan ’lik kısmının gerçekleştirilmediği dolayısıyla tek bir yapı inşaatının söz konusu olduğu göz önüne alındığında işin tamamını gerçekleştiren yüklenicinin işin bir kısmını belge sahibi alt yükleniciye yaptırmadığı görülmektedir. Bu durumda alt yüklenici tarafından gerçekleştirilen iş ana yüklenicinin uhdesindeki tek bir yapıya ilişkin işinin bir parçası olduğundan uygulanan yapı tekniğinin << Devamını Oku>> [191]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Doğrudan temin ile alınan bir hizmet 3 kalem şeklinde yapılmıştır. 2 kalemi tamamlanmış olup diğeri için ilgili iş kapsamında belediyeyi ilgilendiren bir aşamada belediyeden dönüş sağlanmadığını ifade edip süresinde tamamlanması mümkün olmadığından o kısmı tamamlamamıştır. diğer 2 kalemi teslim etmiş. Biz diğer iş kalemini teslim alamadık. Bunun için eksik iş gerekçesiyle mi kabulünü yapacağız? << Devamını Oku>> [171]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Araç kiralama işi için yapılan ihale sonucunda ihale üstünde bırakılan firmaya ait araçlar muayene kabul komisyonu tarafından teslim alınıp araçlar göreve başlatılmış, 5 ay sonra da araçların şartnameye uygun olmaması gerekçesiyle kurum eksik hususlarla ilgili rapor oluşturmuştur. Rapor sonucunda muayene kabul komisyonunda görevli personele disiplin yönünden kınama cezası verilmiş, ceza yönünden herhangi bir işlem yapılmamıştır. […] << Devamını Oku>> [1702]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Şikayete konu ihalede -kasko, -karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası, -karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası -gibi sigorta giderlerinin teklif fiyata dahil giderler arasında belirlendiği, Teknik Şartname’de ise yüklenici tarafından taşımalı eğitim araçları için 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun öngördüğü “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” ile hizmetin başlangıcından bitimine kadarki sürey << Devamını Oku>> [144]


Teminat süresi içerisinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle zarar gören sözleşme konusu yapım işinin kesin kabulünün fiilen yapılamaması durumuna ilişkin Kurum görüşünün oluşturulması hk. << Devamını Oku>> [149]