Alt yüklenici çalıştırılmasının öngörüldüğü ihalede alt yüklenici işin azami yüzde kaçını yapabilir?

Yayın Tarih: 14.06.2016 03:06
Özet

Alt yükleniciler maksimum işin yüzde kaçını yapabilirler. Konuyla İlgili yardımcı olabilirseniz sevinirim.


Alt yükleniciler maksimum işin yüzde kaçını yapabilirler. Konuyla İlgili yardımcı olabilirseniz sevinirim.


Üst Konuları: Alt Yüklenici

Benzer Yazılar

Cevabımız

İdarenin ihale dokümanında (idari şartnamede), yüklenicinin alt yüklenici çalıştırabilmesini öngördüğü durumda bunun azami veya asgari bir oranı bulunmamakla birlikte Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları “başlıklı 20/3. Maddesinde “İşin tamamı hiçbir suretle alt yükleniciler marifetiyle yaptırılamaz.“ hükmü çerçevesinde işin tamamı alt yükleniciye yaptırılmayacağı saptandığından azami olarak işin tamamı olarak algılanması gerekir. 

İstekliler, ihale konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. Bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap