Bağış olarak inşa edilecek İlkokul yapımına ilişkin sözleşmenin damga vergisi durumu

Yayın Tarih: 04.03.2023 02:03
Özet

488 sayılı Damga Vergisi Kanununda, gerekse 5714 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda kurumunuzun damga vergisinden muaf olduğuna dair bir hüküm bulunmadığı ve Kanuna ekli (2) sayılı tablonun (55) numaralı fıkrasındaki istisna hükmünün "Ek Bağış Protokolü" başlıklı kağıdın düzenlenmesinden sonra yürürlüğe girdiği dikkate alındığında, söz konusu kağıdın 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca nispi damga vergisine tabi tutulması ve verginin kurumunuz tarafından ödenmesi gerekmektedir.
İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap