ihale-soru-cevap-logo.png

" Muhasebe " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediyesi tarafından ... yılı için belirlenen dar gelirli vatandaşlara odun ve/veya kömür ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla mal alımına ilişkin 1353, 1703 ve 1704 no.lu ödeme emri belgeleri ve eklerinin incelenmesi neticesinde; söz konusu evraklarda, ilgili belediyede yasal olarak görevli olan Muhasebe Yetkilisi (... ) yerine görevli ve yetkili olmayan kişilerin imzası ile ödemenin yapılması nedeniyle işlemlerin denetiminin yapılmasını teminen konunun İçişleri Bakanlığına yazılmasına karar ve << Devamını Oku>> [119]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediyedeki işçilerin öncelikle dar gelirli kapsamına girmeleri ve belediye sınırı içinde konutu veya konut yapmaya müsait arsası bulunmamaları ve en az bir yıldan beri o belediye sınırları içinde ikâmet ediyor olmaları şartıyla tahsis yapılabilir ancak bu üç şartın birlikte gerçekleşmesi, toplu iş sözleşmesine konu olabilmesi için ise bahsedilen şartların toplu iş sözleşmesine dahil olan bütün işçiler için sağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda toplu iş sözleşmesine hüküm konularak arsa tahsis << Devamını Oku>> [81]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Öte yandan muhasebe şube müdürlüğünde görevli olan ve 07.02.2012 tarihinde alınan başkanlık oluru ile ihale masasında muhasebe servis şefi olarak görevlendirilen 1 kişinin (İhale komisyon görevlendirmesi 20.03.2012 tarihinde yapılmış olup, şahsın ihale masasında muhasebe servis şefi olarak görevlendirilmesi bu tarihten önce yapılmıştır.) ihale komisyonunda mali işlerden sorumlu üye olarak görevlendirilmesinin yeterli olup, “veri hazırlama ve kontrol işletmenliği” unvanı, ihale komisyonunda “mali << Devamını Oku>> [863]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba; 4734 sayılı kanunun 22-e maddesine göre taşınmaz mal alımı yapılmıştır. Ancak taşınmaz bedeli Ön Mali Kontrol limitinin üzerinde. Bunun için, taşınmaz alımı Ön Mali Kontrole tabi bir işlem midir? Eğer tabiyse; Sözleşme imzalanmamış, sadece alımın yapılması için yetkili onayı mevcut. Bu durumda Ön Mali Kontrol hangi süreçte yapılmalıydı << Devamını Oku>> [361]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam mevcut bulunan okulu ilçe milli eğitim hizmet binası olarak kullanmak üzere kapattık. Öğrencilerini de yakındaki başka bir ilkokula nakillerini yaptırdık kapatılan okul kantinine ait hesapta bulunan para öğrencilerin nakilli gittiği okulun okul aile hesabına mı aktarılır veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün kantin hesabına mı aktarılır. Saygılarımla << Devamını Oku>> [593]


kamu mali hukuki yönetim muhasebe ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kamu mali hukuki yönetim muhasebe ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

"Asfalt alımı ihalesinde muhasebe kaydı nasıl yapılır" soruma verilen cevapta hizmet alımı yapıldığı kabulüyle değerlendirme yapılmıştır. Ancak sorumda da yazdığım gibi mal alımı yapılmış olup asfaltın serimi kendi işçi ve iş makinalarımızla yapılmaktadır. Yüklenici sadece ürettiği asfaltı ilgili sokaklarda kurumumuza teslim etmektedir. Bu nedenle sorum tekrar değerlendir ise sevinirim. Teşekkürler. << Devamını Oku>> [1069]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Asfalt (serilmek üzere sıcak asfalt) alım ihalesi (mal alım) gerçekleştirdik ve yüklenicinin iş programına uygun olarak teslim ettiği asfaltı sokaklarımıza (ilk defa) seriyoruz. Sorum şu:Hakedişe esas ödeme emri üzerinde ve sonrasında muhasebe kaydı nasıl olmalıdır? Şu iki kayıttan sizce hangisi doğru olur: 1- Öncelikle (alım-ödeme emri üzerinde) 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabına borç kaydı, […] << Devamını Oku>> [921]


kamu mali hukuki yönetim muhasebe ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com