Banka referans mektubu ve teyit yazısında sunulacak idarenin yazılmaması elenme sebebi midir?

Yayın Tarih: 24.02.2016 04:02
Özet

Üstadım Merhaba! Açık İhale- İstekli Teklif ettiği Bedelin % 10 undan az olmamak üzere Bankadan Kullanılmamış kredisini vs. gösteren çift imzalı referans mektubu ve teyit yazısı almış ama Muhatabın adı ve adresi kısmını boş bırakmış..Yani hangi idareye sunulacağını yazmamış bu durumda bu istekli değerlendirme dışı bırakılır mı?


Üstadım Merhaba! Açık İhale- İstekli Teklif ettiği Bedelin % 10 undan az olmamak üzere Bankadan Kullanılmamış kredisini vs. gösteren çift imzalı referans mektubu ve teyit yazısı almış ama Muhatabın adı ve adresi kısmını boş bırakmış..Yani hangi idareye sunulacağını yazmamış bu durumda bu istekli değerlendirme dışı bırakılır mı?


Üst Konuları: Banka Referans Mektubu

Cevabımız

İstekliler tarafından sunulacak banka referans mektuplarının İhale Uygulama Yönetmeliklerinde EK-1’ inde yer alan banka referans mektubu standart formuna ( KİK025.0/H) uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu standart formda, isteklinin adı, soyadı, ticaret unvanı, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatına ilişkin bilgiler ile banka yetkililerin isim, unvan ve imzalarının yer alması öngörülmüştür. Bu çerçevede isteklinin sunduğu banka referans mektubunda yer alması gereken zorunlu bilgiler arasında ihaleyi yapan idarenin adı ve/veya adresi bulunmamaktadır. Bu kapsamda istekli tarafından sunulan banka referans mektubunun mevzuata aykırılık taşımadığı anlaşılmaktadır.

Bununla ilgili örnek KİK Kararlarını sitemizin KİK Kararları kısmından bulabilirsiniz.http://www.ihalece.com/KIKKararlari.aspx

http://www.ihalece.com/KararDetay.aspx?d=78&&Karar=K%DDK%20Kararlar%FD&&KararAdi=Banka%20Referans%20Mektubu

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap