Birim fiyat teklifli ihalede birim fiyat teklif mektubu olan ancak birim fiyat teklif cetveli olmayan teklif sınır değer hesaplanmasında dikkate alınırmı?

Özet

Birim fiyat teklifi ile yapılan ihalede ihale dosyasında birim fiyat teklif mektubu olması, birim fiyat teklif cetveli olmaması durumunda söz konusu teklif sınır değer hesaplanmasında dikkate alınırmı?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Birim fiyat teklifi ile yapılan ihalede ihale dosyasında birim fiyat teklif mektubu olması, birim fiyat teklif cetveli olmaması durumunda söz konusu teklif sınır değer hesaplanmasında dikkate alınırmı?

Cevabımız

4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler tespit edilen tekliflerden yapım işlerinde yaklaşık maliyetin % 120’sinin altındaki ve % 40’ının üstündeki teklifler, hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından yüksek ve yaklaşık maliyetten düşük olanlar isteklilerin teklifleri dikkate alınacağı belirtilmiştir bunun yanında birim fiyat teklif cetveli birim fiyat teklif mektubunun eki olduğundan usulüne uygunluk şartını taşımamaktadır.
Bu anlamda sınır değere hesaplamasına dahil edilmez.
Kolaylıklar diliyorum.                   İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap