Damga vergisinin sözleşme imzalanmadan önce yatırılması gerekir mi?

Yayın Tarih: 28.11.2016 12:11
Özet

Merhabalar Hocam. Benim sorum şu sözleşme imzalamak için sözleşmeye ait damga vergisinin ve ihale karar pulu bedelinin yatırılmasına gerek var mı ? Yüklenici diğer belgeleri eksiksiz vermiş iken bu vergileri henüz yatırmamış ise sözleşmeyi imzalayabilir mi ?


Merhabalar Hocam. Benim sorum şu sözleşme imzalamak için sözleşmeye ait damga vergisinin ve ihale karar pulu bedelinin yatırılmasına gerek var mı ? Yüklenici diğer belgeleri eksiksiz vermiş iken bu vergileri henüz yatırmamış ise sözleşmeyi imzalayabilir mi ?


Üst Konuları: Damga Vergisi

Benzer Yazılar

Cevabımız

Genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait damga vergisi, anılan dairece kağıdın mahiyeti ve nispi veya maktu vergi tutarını gösteren formüle edilmiş bir yazıyla, kişinin tabi olduğu ödeme usulüne bakılmaksızın, kişiler tarafından, kağıdın düzenlenmesinden önce peşin olarak, genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara veya mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine makbuz karşılığı ödenir. Ayrıca, verginin ödendiğine dair mükellefçe getirilecek makbuzun aslının ilgili iş kağıdına bağlanması, makbuzun onaylı bir örneğinin ilgiliye verilmesi ve düzenlenen makbuza da verginin hangi işe ve kağıda ait olduğuna dair bilginin yazılması gerekmektedir. 

Dolayısıyla gerek ihale usulü kapsamında, gerekse ihale usulü kapsamında olmayan doğrudan temin usulünde sözleşme düzenlenmesi halinde, sözleşmeye ait damga vergisinin sözleşme imzalanmadan önce mükellef tarafından genel bütçe kapsamında olan idareler için genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara veya ilgilinin gelir veya kurumlar vergisi açısından bağlı oluna vergi dairesine yatırılması gerekmektedir.  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap