Değişen parasal limitler dolayısıyla ihale tarihindeki mevzuata göre mi sözleşme tarihindeki mevzuata göre mi KİK payı kesilmeli yada kesilmemeli?

Yayın Tarih: 17.02.2017 11:02
Özet

Üstadım merhaba. 31.01.2017 tarihinde yapılan ihale bedeli 377.000 TL'dir. şubat ayının son haftası sözleşme imzalanacaktır. kik payı alınacak mıdır? çünkü 2016 sınır değerinin üstünde 2017 sınır değerinin altında? ne yapmamız gerekiyor?


Üstadım merhaba. 31.01.2017 tarihinde yapılan ihale bedeli 377.000 TL'dir. şubat ayının son haftası sözleşme imzalanacaktır. kik payı alınacak mıdır? çünkü 2016 sınır değerinin üstünde 2017 sınır değerinin altında? ne yapmamız gerekiyor?


Cevabımız

01.02.2016 31.01.2017 döneminde 355.126,-TL (Üçyüzellibeşbinyüzyirmialtı Türk Lirası)

01.02.2017 – 31.01.2018 döneminde 390.425,-TL (Üçyüzdoksanbindörtyüzyirmibeş Türk Lirası),

Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, bedeli yüzmilyar Türk Lirasını (355.126.- TL -Üçyüzellibeşbin yüzyirmialtı Türk Lirasını)* aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi (İdareler ve noterler bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır.)

Yukarıdaki hususlar birlikte değerlendirildiğinde her ne kadar sözleşme belirtilen dönemden sonra imzalanmış olsa da ihale tarihinde geçerli olan mevzuat hükümlerinin uygulanması gerektiği dolayısıyla KİK payının tahsil edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap