Doğrudan Temin (22/d) usulüyle yapılacak yapım işlerinde all risk sigortası yapılır mı?

Özet

Doğrudan Temin (22/d) yöntemi kullanılarak yaptırılacak yapım işinde yükleniciden All Risk Sigortası yaptırılması istenebilir mi? İş programı, iş programı istenmesi zorunlu mudur?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Doğrudan Temin (22/d) yöntemi kullanılarak yaptırılacak yapım işinde yükleniciden All Risk Sigortası yaptırılması istenebilir mi? İş programı, iş programı istenmesi zorunlu mudur?

Cevabımız

Doğrudan temin (22/d) kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur.

Yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir.

Doğrudan temin yöntemi kullanılarak yapılacak alımlarda ilân yapılmaz ve teminat alınması sözleşmede belirtilmiş ise alınır.

Doğrudan temin kapsamında yapılan sözleşmeler Borçlar Kanunu hükümler çerçevesinde geçerlidir.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 9’uncu maddesine göre 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde yüklenici, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı “inşaat sigortası (bütün riskler)”, geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise yürürlükteki İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) yani all risk sigortası yatırmak zorundadır. Ancak doğrudan temin ile yaptırılan yapım işleri bu kapsama dahil olmayıp ancak sözleşme imzalanmış ve sözleşmede all risk sigortası yapılacağı belirtilmiş ise yapılabilir. İş programı da aynı şekilde sözleşme veya eklerinde belirtilmiş ise istenebilir.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap