Doğrudan Temin Nedir?

Özet

Doğrudan Temin Nedir?


Doğrudan Temin Nedir?

Üst Konuları: Doğrudan Temin

Benzer İçerikler: , ,

Cevabımız

4734 sayılı Kanunun 22'nci maddesinde belirtilen İhtiyaçların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci maddesinde sayılan (açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık ihale usulü) ihale usulleri için tespit edilen kurallara uyulmaksızın; ilan yapılmadan, teminat alınmadan, ihale komisyonu kurma ve anılan Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kriterlerini arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak temin edilmesi olarak tarif edilebilir.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap