doğrudan temin usulü 22-e hakkında…

Yayın Tarih: 19.09.2017 01:09
Özet

belediyemiz 22 e doğrudan temin usulü yöntemiyle taşınmaz satın aldı. Acaba bu işlemde sözleşme yapma zorunluluğu var mı varsa hangi kanuna dayanmaktadır? Bu konuyla bağlantılı olarak herhangi bir kesinti yapılacak mı tutar üzerinden ödeme emri hazırlanırken? Teşekkürler…


belediyemiz 22 e doğrudan temin usulü yöntemiyle taşınmaz satın aldı. Acaba bu işlemde sözleşme yapma zorunluluğu var mı varsa hangi kanuna dayanmaktadır?

Bu konuyla bağlantılı olarak herhangi bir kesinti yapılacak mı tutar üzerinden ödeme emri hazırlanırken?

Teşekkürler…


Benzer Yazılar

Cevabımız

Kamu İhale Genel Tebliği/22.1.1.3. Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir. Buna karşılık, 22 nci maddenin (c) bendi kapsamında yapılan alımlarda ise madde metninde belirtildiği üzere sözleşme yapılması zorunludur.hükmüne göre belli süreyi gerektiren alım ile kiralamalarda sözleşme yapılması gerekmektedir..Sözlşemede standart  form yoktur adi sözleşme yapılabilir.Damga vergisi kesilecektirİhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap