Doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda SGK borcu yoktur yazısı istenilecek midir?

Yayın Tarih: 18.03.2016 04:03
Özet

Doğrudan temin usuluyle yapılan alımlarda SGK borcu yoktur yazısı istenilmesi gerekir mi?


Doğrudan temin usuluyle yapılan alımlarda SGK borcu yoktur yazısı istenilmesi gerekir mi?


Cevabımız

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2013/41  sayılı Genelgesinin

“4.7- Doğrudan temin usulüyle yaptırılan işler” başlıklı maddesine göre;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun, “Uygulanacak ihale usulleri” başlıklı 18 inci

maddesinde, idarelerce, mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde,

a) Açık ihale usulü,

b) Belli istekliler arasında ihale usulü,

c) Pazarlık usulü,

uygulanacağı öngörüldüğünden, “doğrudan temin usulü”, uygulanacak ihale usullerine ilişkin 18 inci madde içeriğinden çıkartılmıştır.

Buna göre, doğrudan temin usulü ile yapılan mal veya hizmet alımları ile yapım işleriyle ilgili olarak ihale makamlarının söz konusu işi üstlenenleri Kurumumuza bildirme yükümlülüğü, yüklenicinin hak ediş ödemesine esas muaccel borcunun bulunup bulunmadığı hususunu sorgulama yükümlülüğü ve teminat iadesi sırasında Kurumumuzdan alınmış ilişiksizlik belgesini isteme yükümlülüğü bulunmamaktadır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap