Doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda vergi borcu yoktur yazısı istenilecek midir?

Yayın Tarih: 18.03.2016 03:03
Özet

Merhaba idaremizde doğrudan temin ile alım yapıyoruz. Bu alımları yaparken tutar sınır gözetmeden vergi dairesinden "vergi borcu yoktur yazısı" istiyoruz. Acaba doğru mu yapıyoruz. Cevap için şimdiden teşekkürler


Merhaba idaremizde doğrudan temin ile alım yapıyoruz. Bu alımları yaparken tutar sınır gözetmeden vergi dairesinden "vergi borcu yoktur yazısı" istiyoruz. Acaba doğru mu yapıyoruz. Cevap için şimdiden teşekkürler


Üst Konuları: Vergi Ve/Veya SGK Borcu

Benzer Yazılar

Cevabımız

Tahsilat Genel Tebliğinin (Seri: A Sıra No: 1) “Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları”  başlıklı maddesine göre;

a) 1/8/2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,

i) (Seri:A Sıra No:3 G.T. ile değişen bölüm) 22/1/2002 tarihli ve 24648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların bu Kanun kapsamında hak sahiplerine 2.000 liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında,

Hak sahiplerinin ve ilgililerin Bakanlığımıza bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda Bu nedenle kamu idarelerince 2.000,00 TL'nin üzerindeki doğrudan temine yönelik alımlarda vergi borcu sorgulamasının yapılması gerekmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap