Doğrudan Teminde Alacağın Temliki Nasıl Yapılır, Şartları var mıdır?

Yayın Tarih: 28.07.2016 09:07
Özet

Merhaba, idareden doğrudan temin ile mal aldığımız yüklenici bizden (idareden) olan alacağını temlik etmiş, bu kapsamda idare olarak ne yapmalıyız, doğrudan teminde alacağın temlikinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir, şartları nasıldır?


Merhaba, idareden doğrudan temin ile mal aldığımız yüklenici bizden (idareden) olan alacağını temlik etmiş, bu kapsamda idare olarak ne yapmalıyız, doğrudan teminde alacağın temlikinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir, şartları nasıldır?


Cevabımız

Bilindiği gibi doğrudan temin bir ihale usulü değildir. Doğrudan teminde sözleşme yapılması zorunlu olmadığı gibi aynı zamanda ihale usullerinde olduğu gibi tip sözleşme de bulunmamaktadır.

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin “Ödemenin kimlere yapılacağı” 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında ödemenin yapılacağı kişi aşağıda belirtilen belgelere göre tespit edileceği aynı fıkranın (h) bendinde ise; “Herhangi bir alacağı temellük eden kişilere yapılacak ödemelerde, noterce onaylanmış alacak temliknamesi”nin istenmesi gerekmektedir hükmü uyarınca doğrudan temin yönteminde temlik yapılmış ise temlikin noter onaylı olması gerekmekte olup bunun dışında herhangi bir şart öngörülmemiştir.

Buna göre doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda idare ile yüklenici arasında sözleşme yapılmış ise ve temlik’e ilişkin bir hüküm var ise bu hükmün uygulanması gerekir. Eğer sözleşme yapılmamış ise borçlar kanunundaki temlik ile ilgili genel hükümler uygulanır. (adi borçlarda alacağın temlikinde olduğu gibi) Yani buradaki tek şart temlikin noter onaylı olması olup idarenin burada izninin alınmasına ilişkin mevzuatta bir hüküm bulunmamaktadır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap