EKAP’ ta İş Deneyim Belgesi Düzenleyebilme Koşulları Nelerdir?

Yayın Tarih: 06.01.2016 02:01
Özet

EKAP' ta İş Deneyim Belgesi Düzenleyebilmek için Gerekli Koşullar Nelerdir?


EKAP' ta İş Deneyim Belgesi Düzenleyebilmek için Gerekli Koşullar Nelerdir?


Üst Konuları: EKAP

Cevabımız

EKAP’ta İş deneyim belgesi düzenleyebilmek için;

♦ EKAP’a idare satın alma sorumlusu olarak giriş yapmak gerekmektedir.

 İhalenin durumu “Sözleşme İmzalanmış” ,“Sonuç İlanı Yayımlanmış” veya ihalede en az bir sözleşme imzalanmış olmalıdır.

İdare yalnızca kendi yapmış olduğu veya ilgili Uygulama Yönetmeliği uyarınca iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olduğu ihalelerin kapsamında iş deneyim belgesi düzenleyebilecektir.

 İş deneyim belgesine konu işin 4734(İhalesi Ekap üzerinden yapılmış), 4734(İhalesi Ekap öncesi yapılmış), 4734 İstisna Kapsamında, 4734 Kapsamının Dışında, Doğrudan Temin Kapsamında, Özel Sektöre Gerçekleştirilen İşler Kapsamında yapılmış olması gerekmektedir.

 EKAP tarafından verilen sayı numarası ; ilgili uygulama yönetmeliğine göre düzenlenerek, tarafınızca verilen basılı ve yetkili kişi tarafından imzalanmış iş deneyim belgesinde belirtecek ve bu sayı numarası ile bu belge herhangi bir idarenin yaptığı ihaleye ilişkin yeterlilik değerlendirmesinde EKAP’tan teyit edilebilir olacaktır.

 İş deneyim belgeleri EKAP’ta kaydedilirken iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi ve verilmesine ilişkin ilgili uygulama yönetmelikleri ve kamu ihale genel tebliği hükümlerine uygun hareket edilmelidir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap