ihale-soru-cevap-logo.png

" 11 " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Doğrudan temin usulünün bir ihale usulü olmaması nedeniyle, işin yapılması için teklif verenlerin 4734 sayılı kamu ihale kanununun 11 inci maddesinde düzenlenen yasaklılar kapsamına girip girmediğine ilişkin bir inceleme yapılmasına hukuken olanak bulunmadığı hk. << Devamını Oku>> [638]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-3125 Sayılı Kararında: Kamu İhale Kanununun yukarıda aktarılan 59 uncu maddesinde sözü edilen Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda […] << Devamını Oku>> [482]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.III-766 Sayılı Kararında: İhale dokümanı içerisinde yer alan ihtiyacın belirlenmesine yönelik 26.02.2010 tarihli idarenin olur yazısında söz konusu iş kalemlerinde yer alan öğün adetlerinin 1 yıl esas alınarak belirlendiği, anılan şikayet başvurusu üzerine 21.12.2010 tarihinde yapılan zeyilname ile işin süresinin “12 ay” yerine “11 ay”a indirilmesine rağmen ihale konusu işin maliyet bileşenlerini [&hel << Devamını Oku>> [566]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba iyi çalışmalar; 02.03.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanan işin 17.07.2018 de Kamu ihale kanununun ihaleye katılamayacak olanlar 11.g maddesi gerekçe gösterilerek sözleşme kanununun 21. maddesi geregi teminatlar gelir kaydedilerek fesh edildiği tebliğ edilmiştir nasıl değerlendirirsiziz ayrıca halen yasaklılık resmi gazetede yayınlanmadı 45 gün içinde yayınlanmadı ise yayınlanmıyacak mı nasıl değerlendirrisiniz? << Devamını Oku>> [557]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihalesi yapılan işler kapsamında ihaleye iştirak edenler hakkında OHAL sorgulaması yapılmaktadır. Yapılan sorgulama neticelerinin alınması uzun süreler almaktadır. Bu nedenle ihale üzerinde kalan istekliler ile taahhüt alınarak sözleşme imzalanmaktadır. Sözleşmesi yapılan ve işi bitirilen iş kapsamında sorgusu yapılan firmalardan herhangi birisinin hakkında veya hissedarlarından birisi ve birkaçının terör örgütleri ile irtibatı veya iltisakı tespit << Devamını Oku>> [2294]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında, işçiler haftanın 7 günü kesintisiz bir şekilde ve günlük 11 saati aşacak (fazla mesai karşılığında da olsa) şekilde idare tarafından çalıştırılabilir mi? Teşekkür ederim. << Devamını Oku>> [411]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kolay gelsin kesinleşen ihale kararından sonra 11 g maddesini taşımama rağmen (resmi evrakla belgeli )11 g maddesine göre ihale dışı bırakıldım (bu belge ellerine resmi yoldan ulaşmasına rağmen ) neye nasıl hangi kanun maddelerine göre itiraz edeceğim bilmiyorum bu konu hakkında beni geniş şekilde bilgilendirimisiniz. Ayrıca 11g maddesine göre ihale dışı bırakan kurum hiç bir […] << Devamını Oku>> [3386]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı KİK’na göre ihale edilen personel çalıştırılması hizmet alımı işinde (işin süresi 11 ay 25 gün) çalışan personel ücretli izin hakkına sahip midir? << Devamını Oku>> [258]