11 g maddesine göre ihale dışı bırakılma

Yayın Tarih: 23.02.2017 08:02
Özet

kolay gelsin kesinleşen ihale kararından sonra 11 g maddesini taşımama rağmen (resmi evrakla belgeli )11 g maddesine göre ihale dışı bırakıldım (bu belge ellerine resmi yoldan ulaşmasına rağmen ) neye nasıl hangi kanun maddelerine göre itiraz edeceğim bilmiyorum bu konu hakkında beni geniş şekilde bilgilendirimisiniz. Ayrıca 11g maddesine göre ihale dışı bırakan kurum hiç bir […]


kolay gelsin kesinleşen ihale kararından sonra 11 g maddesini taşımama rağmen (resmi evrakla belgeli )11 g maddesine göre ihale dışı bırakıldım (bu belge ellerine resmi yoldan ulaşmasına rağmen ) neye nasıl hangi kanun maddelerine göre itiraz edeceğim bilmiyorum bu konu hakkında beni geniş şekilde bilgilendirimisiniz. Ayrıca 11g maddesine göre ihale dışı bırakan kurum hiç bir şekilde cezai işleme maruz kalmıyor mu yargı yolu açık mı bilmek istiyorum teşekkürler…..


Cevabımız

 

4734/ 11 “g) (Ek bent: 22/11/2016-KHK-678/30 md.; Değişik bent: 23/1/2017-KHK-684/3 md.) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

 

           İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

 

………………

 (Ek fıkra: 22/11/2016-KHK-678/30 md.) Birinci fıkranın (g) bendi kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördüncü fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz. (Ek cümleler: 06/01/2017-KHK-680/65 md.) Aynı bent kapsamındaki işlemlerin yürütülmesinde görev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Söz konusu bent hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.“ hükmü bulunmaktadır.

İdareye elindeki belgelerle itiraz ederek bu durumda olmadığınız kanıtlayabilirsiniz ayrıca ihale komisyonunki kişiler hakkında herhangi bir işlem yapılamaz.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap