İşin süresinin 11 ay 25 gün olduğu hizmet alımı işinde çalıştırılan personelin ücretli izin hakkı var mıdır?

Yayın Tarih: 28.07.2015 04:07
Özet

4734 sayılı KİK’na göre ihale edilen personel çalıştırılması hizmet alımı işinde (işin süresi 11 ay 25 gün) çalışan personel ücretli izin hakkına sahip midir?


4734 sayılı KİK’na göre ihale edilen personel çalıştırılması hizmet alımı işinde (işin süresi 11 ay 25 gün) çalışan personel ücretli izin hakkına sahip midir?


Benzer Yazılar

Cevabımız

4857 Sayılı İş Kanununa göre işçilerin izin hakkı deneme süresi dahil bir yıllık süre doldurulduktan sonra başlar,  Aynı zamanda aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler, işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur.

Dolayısıyla çalıştırılan personel daha önce aynı kamu kurumunda veya kamu kurumuna bağlı farklı bir birimde çalışmış/çalıştırılmışsa veya aynı işverenin (yüklenicinin) farklı işyerinde bir yıldan fazla çalışmış ise (sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır) izin hakkına sahip olur. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap