ihale-soru-cevap-logo.png

" beton " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Söz konusu yapım işlerinin uygulama projelerinde yapılması gereken beton sınıfı C30 olarak belirlendiğinden teknik şartnamede bununla çelişkili bir husus bulunsa bile öncelik sıralamasına göre uygulama projesinde belirtilen imalatın yapılması gerekmektedir.Ayrıca, 4734 sayılı Kanun ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde; Yaklaşık Maliyet, İhale onay belgesi düzenlenmeden önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak, katma değer vergisi (KDV) hariç olmak üzere hesaplanan ve dayan << Devamını Oku>> [561]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

882 no’lu ek ilâmın 3’üncü maddesinde, Müteahhit       İnşaat’ın yükleniminde bulunan Samsun-Bafra Yolu İnşaatında: 7502 ve 7504 poz numaralı imalatlarda kullanılan prefabrik beton parke ve prefabrik beton bordürlerinin birim fiyat tariflerine uygun olarak beton tesisi yanında kurulacak prefabrik beton eleman yapma tesisinde imal edilmesi gerekirken, birim fiyat tariflerine aykırı olarak temin edilmesi nedeniyle 07006/K po << Devamını Oku>> [1531]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşmesi eki Teknik Şartnamesinde belirtilen Kendiliğinden Yerleşen Beton imalatının, şartnamesinde öngörülenden farklı yaptırılıp yaptırılmadığının idaresince netleştirilmesi ve farklı yaptırıldığının belirlenmesi durumunda, her iki imalata ait iş kalemlerinin sözleşmesi eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 23.Madde’sinde öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda birim fiyatlarının ayrı ayrı tespit edilmesi ve bu tespitler dikkate alınarak işlem yapılması hk. << Devamını Oku>> [509]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

imari projesinde yer alan beton döşeme statik projesinde gösterilmediğinde ayrıca bedel ödenmesi gerekir. << Devamını Oku>> [530]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda ihale üzerinde bırakılan isteklinin her ne kadar idari şartnamede beton kilit parke için istenen TS 2824 EN 1338 belgesini sunduğu görülse de, söz konusu belgenin, ihale kapsamında kullanılacağı anlaşılan ve birim fiyat teklif cetvelinde de belirlenen 198 mm X 165 mm X 60 mm ebatlarındaki kilit parke taşını kapsamadığı anlaşılmakta olup söz konusu belgenin idari şartnamede yeterlilik için belirtilen kriterleri sağlamadığı anlaşıldığından dava konusu kurul kararında hukuka uyarlık bulu << Devamını Oku>> [583]