Sözleşme eki Teknik Şartnamesinde belirtilen Kendiliğinden Yerleşen Betonun yerine uygulanan kimyasal katkılı beton arasında herhangi bir bedel kesintisi yapılıp yapılamayacağı hususlarında oluşan anlaşmazlık.(YFK)

Özet

Sözleşmesi eki Teknik Şartnamesinde belirtilen Kendiliğinden Yerleşen Beton imalatının, şartnamesinde öngörülenden farklı yaptırılıp yaptırılmadığının idaresince netleştirilmesi ve farklı yaptırıldığının belirlenmesi durumunda, her iki imalata ait iş kalemlerinin sözleşmesi eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 23.Madde’sinde öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda birim fiyatlarının ayrı ayrı tespit edilmesi ve bu tespitler dikkate alınarak işlem yapılması hk.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

Karar No : 2009/77

Karar Tarihi : 02/07/2009

I- GİRİŞ

… Genel Müdürlüğünce 24.12.2007 tarihinde sözleşmeye bağlanan … Güçlendirme İnşaatı işinde, Kısmi Gecikme Cezası ve Beton Sınıfı (Evsafı) değişikliğinden kaynaklanan ihtilaflara ilişkin görüş istenilmektedir.

II- KONU

Sözleşme konusu iş ile ilgili olarak, Kısmi Gecikme Cezalarının uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacak ise hangi bedel üzerinden hesap edileceği ile işin sözleşme eki Teknik Şartnamesinde belirtilen Kendiliğinden Yerleşen Betonun yerine uygulanan kimyasal katkılı beton arasında herhangi bir bedel kesintisi yapılıp yapılamayacağı hususlarındaki talebe ilişkindir.

…………………….

2-) Beton Sınıfının Değişikliğiyle ilgili olarak;

Öncelikle, taahhüdün sözleşme ve ekleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gereği gibi yerine getirilmesinde, sözleşme taraflarının görevli ve sorumlu olduğu açıktır.

Sözleşmesi eki Teknik Şartnamesinde belirtilen Kendiliğinden Yerleşen Beton imalatının, şartnamesinde öngörülenden farklı yaptırılıp yaptırılmadığının idaresince netleştirilmesi ve farklı yaptırıldığının belirlenmesi durumunda, her iki imalata ait iş kalemlerinin sözleşmesi eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 23.Madde’sinde öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda birim fiyatlarının ayrı ayrı tespit edilmesi ve bu tespitler dikkate alınarak işlem yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

IV- KARAR

İnceleme bölümünde açıklanan hususlar göz önünde bulundurulduğunda;

Sözleşmesi eki Teknik Şartnamesinde belirtilen Kendiliğinden Yerleşen Beton imalatının, şartnamesinde öngörülenden farklı yaptırılıp yaptırılmadığının idaresince netleştirilmesi ve farklı yaptırıldığının belirlenmesi durumunda, her iki imalata ait iş kalemlerinin sözleşmesi eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 23.Madde’sinde öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda birim fiyatlarının ayrı ayrı tespit edilmesi ve bu tespitler dikkate alınarak işlem yapılmasının uygun olacağına,

02.07.2009tarihinde yapılan toplantıda oy birliği ile karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap