ihale-soru-cevap-logo.png

" çalışacak " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Her ne kadar Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer alan hükümlerine göre, ayni teklif verileceği belirtilen yemek giderlerinin de ayrı iş kalemi şeklinde düzenlenmesinin esas olduğu belirtilmekle birlikte, ayni yemek bedelinden kastedilenin çalışanların günlük yemek ihtiyacı olduğu, işçilere ihale konusu iş boyunca toplam beş defa olmak üzere dağıtılacak gıda paketlerinin bu anlamda ayni yemek bedeli olarak değerlendirilemeyeceği; kaldı ki, ayni yemek bedeli için satır açılmasının esas olduğu << Devamını Oku>> [538]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

N... Bilişim Teknolojileri Bilgisayar Uluslararası İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, ihale konusu işte çalışacak personelin yemek gideri olarak günlük ortalama 22 TL öngörüldüğünü, ulaşım ve konaklama giderleri için ise toplam 100.000 TL (bu bedelinde personel başına günlük 15 TL civarı bir yol bedeline tekabül ettiği) öngörüldüğünü beyan ettiği görülmüştür. İdare aşırı düşük teklif sorgulamasında ihale konusu işte çalışacak personelin yemek ve << Devamını Oku>> [764]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari şartnamede resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günlerinde çalışacak işçilerin, işçilik maliyetinin tereddüte yer vermeyecek şekilde hesaplanmasına imkân bulunmamasının ihalenin iptaline gerekçe olabiliceği hk. << Devamını Oku>> [415]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari şartnamede resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günlerinde çalışacak işçilerin, işçilik maliyetinin tereddüte yer vermeyecek şekilde hesaplanmasına imkân bulunmamasının ihalenin iptaline gerekçe olabiliceği hk. << Devamını Oku>> [437]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname’nin şikâyete konu maddesinde belirtilen gıda paketi gideri İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde ve birim fiyat cetvelinde yer almamasına rağmen bu gidere yüklenici tarafından katlanılması gerektiği açıktır. Basiretli bir tacir olarak hareket etmek durumunda olan isteklilerin bu hususta tereddüde düşmelerinin söz konusu olmaması gerekmektedir. İhaleye ait birim fiyat teklif cetvelindeki 34 adet iş kaleminden 27’si işçilik kalemleridir. Dolayısıyla Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.2 << Devamını Oku>> [977]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhalenin tüm yerli ve yabacı isteklilere açık olduğu durumda ihale kapsamında çalışacak personeli T.C. vatandaşı olma şartının mevzuata aykırı olmadığı hk. << Devamını Oku>> [960]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde ve birim fiyat teklif cetveli standart formunda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacak personelin sayısına ve çalışma süresine ilişkin açık bir düzenleme yapılmaması Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesine de uygun bulunmamıştır. Bu itibarla ihale dokümanında yer alan çelişkili düzenlemelerin sağlıklı teklif verilmesine engel olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı b << Devamını Oku>> [474]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname’nin 15’inci maddesinde yer alan personelin boy ve kilosuna ilişkin kriterlerin tüm personel için (“Erkek özel güvenlik görevlisi; en az lise mezunu askerliğini yapmış, en az 1,75 m. boyunda ve boyun virgülden sonraki iki hanesine göre (+/- 10 kg) ağırlığında olmalıdır. Bayan özel güvenlik görevlisi; en az lise mezunu, 1,65 m. Boyunda ve boyun virgülden sonraki iki hanesine göre (+/-10 kg) ağırlığında olmalıdır.”) istenmesi sonucunda idareye tanınan takdir yetkisinin aşıldığı, kiş << Devamını Oku>> [5731]