ihale-soru-cevap-logo.png

" düzenlenir " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.II-1604 Kararında: İş ortaklığındaki iç işleyişe göre bir ortak tarafından gerçekleştirilen iş kısmından kaynaklanan iş deneyimin diğer ortaklar tarafından hisseleri oranında kullanılabilmesi bu son duruma örnek olarak gösterilebilir. Bu durumda, ortaklıktaki iş bölümüne göre işin nazım ve uygulama imar planlarının yapılması kısmını gerçekleştiren başvuru sahibi de gerçekleştirdiği iş kısmının t << Devamını Oku>> [412]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işlerden olmadığı, yani, söz konusu işin özel hukuk tüzel kişisine gerçekleştirilen bir yapım işin olduğu ve bu nedenle söz konusu işin sonunda düzenlenecek olan iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’ün << Devamını Oku>> [732]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım işleri ilgili yapılacak kesin hak edişlerle ilgili süreler ve işin kesin kabulünün yapılabilmesi için tamamlanma miktarı (yüzdesel olarak vb.) olarak kıstaslar nelerdir? Teşekkürler. << Devamını Oku>> [190]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstad kolay gelsin yapım işinde yüklenici firmaya verilen süre içerisinde iş bitirilmedi fakat cezalı olarak çalışarak işi bitirdi ceza kesildi geçici kabulü yapıldı şimdi iş bitirme belgesi isteniyor acaba iş bitirme belgesi verilir mi verilirse nasıl düzenlenir. << Devamını Oku>> [294]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam; 22/d ile mal alımı yapıldığında; MHBY göre muayene kabul tutanağı yapılması gerekir mi? yoksa sadece taşınır işlem fişi yeterli midir? iyi çalışmlar… << Devamını Oku>> [701]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Doğrudan temin yöntemiyle okul çatısı aktarım işi yapılacak. Mulki amir biri doğrudan temin yapılan yapım işleri sözleşme ve hakediş sart diyor. Sözleşme olmasa da olur ama hakediş sart diye odeme yapmıyor. İdare takdiri diye biliyorum ama 22 D maddesinin c bendinde yazıyor diyor . Orda yazan süre gerektiren işler için geçerli diyorum. Sorum sözleşme şart […] << Devamını Oku>> [926]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Büyükşehir yasasıyla tarafımıza bağlanan belediyelerin önceden yapmış oldukları ihalelerin iş bitirme belgeleri tarafımızca EKAP'a kayıt yapılacaktır. Fakat firma daha önceden aldığı iş bitirme belgesini kaybetmiştir. İzlememiz gereken yol nedir? << Devamını Oku>> [1265]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba; Mal alımı ihalelerinde özel sektöre yaptığımız satışlar doğrultusunda nasıl iş deneyim-bitirme belgesi düzenleyebiliriz.Koşulları nelerdir?Ayrıca hazırlanan belgeyi tesvik edici farklı belgelerde ihale dosyamızda bulunmalı mı? << Devamını Oku>> [1518]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş yönetme belgesi hangi ihale türleri için verilebilir ve iş yönetme belgesinin verilebildiği durumlarda EKAP üzerinden mi düzenlenir. << Devamını Oku>> [1633]