Mal alım ihalelerinde özel sektör iş deneyim belgesi nasıl düzenlenir ve nasıl belgelenir?

Özet

Merhaba; Mal alımı ihalelerinde özel sektöre yaptığımız satışlar doğrultusunda nasıl iş deneyim-bitirme belgesi düzenleyebiliriz.Koşulları nelerdir?Ayrıca hazırlanan belgeyi tesvik edici farklı belgelerde ihale dosyamızda bulunmalı mı?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba; Mal alımı ihalelerinde özel sektöre yaptığımız satışlar doğrultusunda nasıl iş deneyim-bitirme belgesi düzenleyebiliriz.Koşulları nelerdir?Ayrıca hazırlanan belgeyi tesvik edici farklı belgelerde ihale dosyamızda bulunmalı mı?

Üst Konuları: Z..

Cevabımız

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 46’nci maddesi hükmüne göre;

Özel sektöre gerçekleştirilen işlerde;

İşe ilişkin sözleşme ve sözleşmeye ilişkin fatura veya örnekleri iş deneyimini gösteren belgelerdir.

(Sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri)

Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifleriyle birlikte sunar.

Bu maddede belirtilen işler için iş bitirme belgesi düzenlenmez düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınmaz.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap