Doğrudan temin yoluyla yaptırılacak yapım işinde hakediş düzenlenir mi?

Özet

Doğrudan temin yöntemiyle okul çatısı aktarım işi yapılacak. Mulki amir biri doğrudan temin yapılan yapım işleri sözleşme ve hakediş sart diyor. Sözleşme olmasa da olur ama hakediş sart diye odeme yapmıyor. İdare takdiri diye biliyorum ama 22 D maddesinin c bendinde yazıyor diyor . Orda yazan süre gerektiren işler için geçerli diyorum. Sorum sözleşme şart […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Doğrudan temin yöntemiyle okul çatısı aktarım işi yapılacak. Mulki amir biri doğrudan temin yapılan yapım işleri sözleşme ve hakediş sart diyor. Sözleşme olmasa da olur ama hakediş sart diye odeme yapmıyor. İdare takdiri diye biliyorum ama 22 D maddesinin c bendinde yazıyor diyor . Orda yazan süre gerektiren işler için geçerli diyorum. Sorum sözleşme şart mı idare takdiri mi kaliyor?

Cevabımız

Kamu İhale Genel Tebliğinin 22 nci maddesinde Doğrudan Temin usulü ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Kanaatimizce yapım işlerinde işi yapanın sorumluluğu (imalatın ayıplı olması durumunda) sözleşme yapılması daha doğrudur,(ayrıca istekli iş deneyim belgesi isterse 22.1.1.6. maddesine göre bedel içeren sözleşmede gerekmektedir). Mülki amir bu sıkıntılar doğrultusunda sözleşme istemiş olabilir.

Sorunuza gelince 22/d maddesine göre yapılan ihtiyaç teminlerinde sözleşme yapılmasındaki usul Kamu İhale Genel Tebliğinin 22.1.1.3.maddesinde;

  • Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, sözleşme yapılması zorunludur.
  • Ancak bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin takdirindedir.

Bunun yanında Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 7’nci maddesine göre sözleşme yapılması durumunda doğrudan temin usulüyle yapılacak yapım işleri ile hizmet alımlarında, sözleşme hükümlerine göre yerine getirilen taahhütlerin bedellerinin ödenmesinde hakediş düzenlenceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda sözleşme düzenlenen yapım işlerinde ödeme aşamasında hakediş düzenlenmesi gerekmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap