ihale-soru-cevap-logo.png

" Elektronik " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Buna göre, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgelerin EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için verilen süre içinde sunulmaması halinde  sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir, ancak yasaklama << Devamını Oku>> [109]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemede başvuru sahibi iş ortaklığı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda şirket ortakları ve yetkililerinin T.C. kimlik numarası belirtilmiş ise de, söz konusu bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinde anılan kişilere ait T.C. kimlik numarası bilgisinin açıkça belirtilmediği, dolayısıyla idarece iş ortaklığının pilot ve özel ortağı tarafından beyan edilen bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili G << Devamını Oku>> [78]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale üzerinde bırakılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosunun geçici teminata ilişkin bilgiler kısmında herhangi bir bilginin yer almadığı, idare tarafından anılan isteklinin geçici teminata ilişkin belgesinin ilk oturumda elden alınarak kontrol edildiği ve bu şekilde işlem tesis edildiği görülmüş olup, söz konusu ihalede yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgelerin ve yeterlik kriterlerinin standart forma uygun olarak doldurulacağı ancak ihale üzerinde bırakıla << Devamını Oku>> [988]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemelerinden elektronik ihale yöntemiyle yapılan ihalelerde isteklilerin tekliflerini e-teklif şeklinde teklif mektubu ve eklerini doldurarak verecekleri, ihale kapsamında beyan ettikleri geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sa << Devamını Oku>> [126]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstad Merhaba Açık ihale usulu ile yapım işi ihalesi yaptik. İhalede e-eksiltme yapilacak. Evraklari tam olan teklif mektubu ve gecici teminati usulune uygun fakat verilen tekliflerin bazilari yaklasik maliyetin 0 sinin üzerindedir. Bu teklif sahibi isteklileri e eksiltmeye davet edicekmiyiz yoksa teklifleri yaklasik maliyetin 0 sinin uzerinde diye degerlendirmeye almayacakmiyiz. Acil cevap ltfen. << Devamını Oku>> [160]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplu Taşıma Araçlarında Elektronik Ücret Toplama Sistemi ile 5 Yıllığına İşletilmesi İhalesi’nin Kamu İhale Kanununa göre ihale edilmesi gerektiği hk. (Belediye tarafından yapılan dava konusu ihale kapsamında belediye otobüslerinin elde edeceği taşıma bedelinin aktarılacağı havuzdan yükleniciye ödeme yapılacak oluşu, havuzda biriken paraların belediyenin kullanımında olan bir kaynak niteliğini taşıması, ihale kapsamında yapılacak sistemin kurulması ve işletilmesi aşamasında aksaklıklar olması d << Devamını Oku>> [399]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

     Kamu İhale Kurulunun 2011/UM.II-798 Sayılı Kararında:      İhale ilanının, ihale tarihinden en az 40 gün önce yapılması gerektiği, ihale ilanının, elektronik araçlar ile hazırlanması ve gönderilmesi nedeniyle ilan süresinin 7 gün kısaltılabileceği, ihale dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan erişimin temin edilmemiş ve ihalede, ön ilan yapılmamış olduğu hususları göz ö << Devamını Oku>> [430]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde hizmet tanımında sayılan hizmet türlerinde “bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetleri” bulunduğundan, başvuru sahibinin başvuruya konu “Elektronik Belge Yönetim ve Arşiv Sistemi Yazılımı” ihalesinin “mal alımı” olarak ihale edilmesi gerektiği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı hk. << Devamını Oku>> [763]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım kolay gelsin. Elektronik ihale yöntemi ile yapım ihalesi yaptık. Birincisi en dusuk sahibi firma yeterlilik bilgileri tablosunda egmt bölümünde firma beyan etmiş fakat egmt sorgusu yapılınca bir şey cikmiyor. Ama firma vermiş olduğumuz ibana geçici teminatı nakit yatırmış. Saymanlık makbuzu bölümünde beyan etmesi gerekirken egmt bölümünde beyan da bulunmuş bu durumda nasil bir yol […] << Devamını Oku>> [88]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım Açık İhale ile yapılan ve 213.000,00 TL altında ki mal ve hizmet alımları elektronik ortamda yapılması ile ilgili düzenleme 27 mayıs 2016 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Temmuz 2016 tarihi itibari ile de yürürlüğe girecek. a) Yeterlilik bilgileri tablosu ve ekleri nedir? b) e-imza ile doküman indirecek olan firmanın ihale evraklarını komisyon nerede […] << Devamını Oku>> [1688]